Исторически речник
порьвьноват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
порьвьноватпорьвьнѹѭ, порьвьнѹѫ, порьвьнѹѧ, порьвьнѹюпорьвьнѹш, порьвьнѹеш, порьвьнѹѹшпорьвьнѹтъ, порьвьнѹетъ, порьвьнѹѹтъ, порьвьнѹть, порьвьнѹеть, порьвьнѹѹть, порьвьнѹт, порьвьнѹет, порьвьнѹѹтпорьвьнѹмъ, порьвьнѹемъ, порьвьнѹѹмъ, порьвьнѹмь, порьвьнѹемь, порьвьнѹѹмь, порьвьнѹм, порьвьнѹем, порьвьнѹѹм, порьвьнѹмо, порьвьнѹемо, порьвьнѹѹмопорьвьнѹте, порьвьнѹете, порьвьнѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
порьвьнѹѭтъ, порьвьнѹѫтъ, порьвьнѹѧтъ, порьвьнѹютъ, порьвьнѹѭть, порьвьнѹѫть, порьвьнѹѧть, порьвьнѹють, порьвьнѹѭт, порьвьнѹѫт, порьвьнѹѧт, порьвьнѹютпорьвьнѹвѣ, порьвьнѹевѣ, порьвьнѹѹвѣпорьвьнѹта, порьвьнѹета, порьвьнѹѹтапорьвьнѹте, порьвьнѹете, порьвьнѹѹтепорьвьнѹпорьвьнѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
порьвьнѹмъ, порьвьнѹмь, порьвьнѹмпорьвьнѹтепорьвьнѹвѣпорьвьнѹтапорьвьновахъ, порьвьновахь, порьвьновахпорьвьнова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
порьвьновапорьвьновахомъ, порьвьновахомь, порьвьновахом, порьвьновахомꙑпорьвьновастепорьвьновашѧ, порьвьновашѫ, порьвьноваша, порьвьноваше, порьвьновахѫпорьвьноваховѣпорьвьноваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
порьвьновастепорьвьноваахъ, порьвьновахъ, порьвьноваахь, порьвьновахь, порьвьноваах, порьвьновахпорьвьновааше, порьвьновашепорьвьновааше, порьвьновашепорьвьноваахомъ, порьвьновахомъ, порьвьноваахомь, порьвьновахомь, порьвьноваахом, порьвьновахомпорьвьноваашете, порьвьновашете, порьвьноваасте, порьвьновасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
порьвьноваахѫ, порьвьновахѫ, порьвьноваахѹ, порьвьновахѹпорьвьновааховѣ, порьвьноваховѣпорьвьноваашета, порьвьновашета, порьвьновааста, порьвьновастапорьвьноваашете, порьвьновашете, порьвьноваасте, порьвьновасте
порьвьноват -порьвьнѹѭ -порьвьнѹш св Последвам ревностно, проявя усърдие [ревност] мꙑ же ѧда добраа дѣла сътѧжѧще. поревънѹмъ. древльнюмѹ блѫдънѹмѹ снѹ СЕ 70а 14—15 Изч СЕ поревъноват Нвб Срв поревнувам, поревна остар диал ОА ВА БТР ДА