Исторически речник
порват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
порватпорваѭ, порваѫ, порваѧ, порваюпорваш, порваеш, порваашпорватъ, порваетъ, порваатъ, порвать, порваеть, порваать, порват, порвает, порваатпорвамъ, порваемъ, порваамъ, порвамь, порваемь, порваамь, порвам, порваем, порваам, порвамо, порваемо, порваамопорвате, порваете, порваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
порваѭтъ, порваѫтъ, порваѧтъ, порваютъ, порваѭть, порваѫть, порваѧть, порвають, порваѭт, порваѫт, порваѧт, порваютпорвавѣ, порваевѣ, порваавѣпорвата, порваета, порваатапорвате, порваете, порваатепорвапорва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
порвамъ, порвамь, порвампорватепорвавѣпорватапорвахъ, порвахь, порвахпорва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
порвапорвахомъ, порвахомь, порвахом, порвахмꙑпорвастепорвашѧ, порвашѫ, порваша, порваше, порвахѫпорваховѣпорваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
порвастепорваахъ, порвахъ, порваахь, порвахь, порваах, порвахпорвааше, порвашепорвааше, порвашепорваахомъ, порвахомъ, порваахомь, порвахомь, порваахом, порвахомпорваашете, порвашете, порваасте, порвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
порваахѫ, порвахѫ, порваахѹ, порвахѹпорвааховѣ, порваховѣпорваашета, порвашета, порвааста, порвастапорваашете, порвашете, порваасте, порвасте
порват -порваѭ -порваш несв Бутам, блъскам дрѹꙁ же съꙁажда порваахѫ а дрѹꙁї бꙗхѫ С 44.21 Изч С Гр ὠϑέω Нвб Срв [с]ривам ’събарям’ ОА ВА ЕтМл БТР