Исторически речник
пораст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
порастпорастѫ, порастѹпорастешпорастетъ, порастеть, порастетпорастемъ, порастемь, порастем, порастемопорастете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
порастѫтъ, порастѹтъ, порастѫть, порастѹть, порастѫт, порастѹтпорастевѣпорастетапорастетепорастпораст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
порастѣмъ, порастѣмь, порастѣмпорастѣтепорастѣвѣпорастѣтапорастохъ, порастохь, порастохпорасте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
порастепорастохомъ, порастохомь, порастохомпорастостепорастошѧ, порастошѫ, порастоша, порастошепорастоховѣпорастоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
порастостепорастѣахъ, порастѣхъ, порастѣахь, порастѣхь, порастѣах, порастѣхпорастѣаше, порастѣшепорастѣаше, порастѣшепорастѣахомъ, порастѣхомъ, порастѣахомь, порастѣхомь, порастѣахом, порастѣхомпорастѣашете, порастѣшете, порастѣасте, порастѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
порастѣахѫ, порастѣхѫ, порастѣахѹ, порастѣхѹпорастѣаховѣ, порастѣховѣпорастѣашета, порастѣшета, порастѣаста, порастѣстапорастѣашете, порастѣшете, порастѣасте, порастѣсте
пораст -порастѫ -порастеш св Покрия се с растителност, обрасна порастъ бꙑлмъ многомъ  трьнїмꙿ С 217.20—21 трьньмь порастꙑ ἀκανϑόβλαστος Обраснал с тръни ѡ трьнмъ порастьшмъ ждовьска мѣста глаголааше С 357.12 Изч С Гр ἀναφύομαι Нвб пораста, порасна ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА