Исторически речник
пораꙁѹмѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пораꙁѹмѣтпораꙁѹмѣѭ, пораꙁѹмѣѫ, пораꙁѹмѣѧ, пораꙁѹмѣюпораꙁѹмѣш, пораꙁѹмѣеш, пораꙁѹмѣашпораꙁѹмѣтъ, пораꙁѹмѣетъ, пораꙁѹмѣатъ, пораꙁѹмѣть, пораꙁѹмѣеть, пораꙁѹмѣать, пораꙁѹмѣт, пораꙁѹмѣет, пораꙁѹмѣатпораꙁѹмѣмъ, пораꙁѹмѣмъ, пораꙁѹмѣамъ, пораꙁѹмѣмь, пораꙁѹмѣемь, пораꙁѹмѣамь, пораꙁѹмѣм, пораꙁѹмѣем, пораꙁѹмѣам, пораꙁѹмѣмо, пораꙁѹмѣемо, пораꙁѹмѣамопораꙁѹмѣте, пораꙁѹмѣете, пораꙁѹмѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пораꙁѹмѣѭтъ, пораꙁѹмѣѫтъ, пораꙁѹмѣѧтъ, пораꙁѹмѣютъ, пораꙁѹмѣѭть, пораꙁѹмѣѫть, пораꙁѹмѣѧть, пораꙁѹмѣють, пораꙁѹмѣѭт, пораꙁѹмѣѫт, пораꙁѹмѣѧт, пораꙁѹмѣютпораꙁѹмѣвѣ, пораꙁѹмѣевѣ, пораꙁѹмѣавѣпораꙁѹмѣта, пораꙁѹмѣета, пораꙁѹмѣатапораꙁѹмѣте, пораꙁѹмѣете, пораꙁѹмѣатепораꙁѹмѣпораꙁѹмѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пораꙁѹмѣмъ, пораꙁѹмѣмь, пораꙁѹмѣмпораꙁѹмѣтепораꙁѹмѣвѣпораꙁѹмѣтапораꙁѹмѣхъ, пораꙁѹмѣхь, пораꙁѹмѣхпораꙁѹмѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пораꙁѹмѣпораꙁѹмѣхомъ, пораꙁѹмѣхомь, пораꙁѹмѣхом, пораꙁѹмѣхмꙑпораꙁѹмѣстепораꙁѹмѣшѧ, пораꙁѹмѣшѫ, пораꙁѹмѣша, пораꙁѹмѣше, пораꙁѹмѣхѫпораꙁѹмѣховѣпораꙁѹмѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пораꙁѹмѣстепораꙁѹмѣахъ, пораꙁѹмѣхъ, пораꙁѹмѣахь, пораꙁѹмѣхь, пораꙁѹмѣах, пораꙁѹмѣхпораꙁѹмѣаше, пораꙁѹмѣшепораꙁѹмѣаше, пораꙁѹмѣшепораꙁѹмѣахомъ, пораꙁѹмѣхомъ, пораꙁѹмѣахомь, пораꙁѹмѣхомь, пораꙁѹмѣахом, пораꙁѹмѣхомпораꙁѹмѣашете, пораꙁѹмѣшете, пораꙁѹмѣасте, пораꙁѹмѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пораꙁѹмѣахѫ, пораꙁѹмѣхѫ, пораꙁѹмѣахѹ, пораꙁѹмѣхѹпораꙁѹмѣаховѣ, пораꙁѹмѣховѣпораꙁѹмѣашета, пораꙁѹмѣшета, пораꙁѹмѣаста, пораꙁѹмѣстапораꙁѹмѣашете, пораꙁѹмѣшете, пораꙁѹмѣасте, пораꙁѹмѣсте
пораꙁѹмѣт -пораꙁѹмѣѭ -пораꙁѹмѣш св Разбера, представя си, досетя се пораꙁѹмѣ топлѣ водѣ сходꙙштї отъ ꙁемл҄ꙙ С 129.8  пораꙁѹмѣте отъкѫдѹ раждꙁатъ сꙙ С 129.9 а дѹшѫ ба пораꙁѹмѣахъ С 511.20—21 Заподозра, усъмня се, допусна. піон рее ... да не прѣходꙙште. града вашего. пораꙁѹмѣѭтъ нꙑ. ꙗко жъръше  оскврънвъше сꙙ прдохомъ С 130.13 Изч С Гр κατανοέω νοέω ὑπονοέω Нвб поразумея НГер ЕтМл Срв подразумея, подразумявам ’подразбирам, досещам се’