Исторически речник
поработт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поработт сѧпорабощѫ, порабощѹпоработшпоработтъ, поработть, поработтпоработмъ, поработмь, поработм, поработмопоработте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поработѧтъ, поработѧть, поработѧтпоработвѣпоработтапоработтепоработпоработ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поработмъ, поработмь, поработмпоработтепоработвѣпоработтапоработхъ, поработхь, поработхпоработ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поработпоработхомъ, поработхомь, поработхом, поработхмꙑпоработстепоработшѧ, поработшѫ, поработша, поработше, поработхѫпоработховѣпоработста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поработстепорабощаахъ, порабощахъ, порабощаахь, порабощахь, порабощаах, порабощахпорабощааше, порабощашепорабощааше, порабощашепорабощаахомъ, порабощахомъ, порабощаахомь, порабощахомь, порабощаахом, порабощахомпорабощаашете, порабощашете, порабощаасте, порабощасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
порабощаахѫ, порабощахѫ, порабощаахѹ, порабощахѹпорабощааховѣ, порабощаховѣпорабощаашета, порабощашета, порабощааста, порабощастапорабощаашете, порабощашете, порабощаасте, порабощасте
поработт сѧ -порабощѫ сѧ -поработш сѧ св Стана роб, покоря се, подчиня се поработхъ сѧ окаанꙑ. лѫкавънꙑмь огражденемь СЕ 78а 21 Изч СЕ Вж. при поработт Нвб