Исторически речник
попьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
попьство, попъство, попствопопьства, попъства, попствапопьствѹ, попъствѹ, попствѹпопьствомь, попъствомь, попствомь, попьствомъ, попъствомъ, попствомъпопьствѣ, попъствѣ, попствѣпопьства, попъства, попства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
попьствъ, попъствъ, попествъ, попьствь, попствь, попьстъвь, попстъвь, попьстьвь, попстьвьпопрьствомъ, попъствомъ, попствомъ, попьствомь, попъствомь, попствомьпопьствꙑ, попъствꙑ, попствꙑпопьствѣхъ, попъствѣхъ, попствѣхъ, попьствѣхь, попъствѣхь, попствѣхьпопьствѣ, попъствѣ, попствѣпопьствѹ, попъствѹ, попствѹ
NnDu
попьствома, попъствома, попствома
попьство ср 1. Свещеничество, свещенство, свещеническо съсловие помѧні гі ... вꙿсѣ(ко) попъство.  дѣконъство еже о хѣ СС IIIb 21 2. Свещеническа длъжност, свещенически сан  богъ дастъ мѹ попьство С 359.3—4 же мѹ дастъ попьство С 359.7—8 Изч СС С Гр [τὸ] ἱερουργεῖν ἱεροσύνη πρεσβυτέριον попъство Нвб попство ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР ДА