Исторически речник
попьрат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
попьратпоперѫ, поперѹпоперешпоперетъ, попереть, поперетпоперемъ, поперемь, поперем, поперемопоперете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поперѫтъ, поперѹтъ, поперѫть, поперѹть, поперѫт, поперѹтпоперевѣпоперетапоперетепоперпопер
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поперѣмъ, поперѣмь, поперѣмпоперѣтепоперѣвѣпоперѣтапопьрахъ, попърахъ, попрахъ, попьрахь, попърахь, попрахь, попьрах, попърах, попрахпопьра, попъра, попра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
попьра, попъра, попрапопьрахомъ, попърахомъ, попрахомъ, попьрахомь, попърахомь, попрахомь, попьрахом, попърахом, попрахом, попьрахмꙑ, попърахмꙑ, попрахмꙑпопьрасте, попърасте, попрастепопьрашѧ, попърашѧ, попрашѧ, попьрашѫ, попърашѫ, попрашѫ, попьраша, попъраша, попраша, попьраше, попъраше, попраше, попьрахѫ, попърахѫ, попрахѫпопьраховѣ, попъраховѣ, попраховѣпопьраста, попъраста, попраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
попьрасте, попърасте, попрасте*попьраахъ*попьрааше*попьрааше*попьраахомъ*попьраашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*попьраахѫ*попьрааховѣ*попьраашета*попьраашете
попьрат -поперѫ -попереш св 1. Стъпча с крака, потъпча, сгазя н помѣтате бсьръ вашхъ прѣдъ свньѣм. да не поперѫтъ хъ ногам свом М Мт 7.6 З А СК ꙇꙁде сѣѩ сѣатъ сѣмене своего. ꙇ егда сѣаше ово паде пр пѫт  попърано бꙑстъ М Лк 8.5 З А прнесъше же ьстънааго кръста хрстова.  положвъше го на ꙁем. попъра С 65.28 бсърꙑ ... отъ свн попъранꙑ С 134.25 пометаꙿхѫ сам сꙙ прѣдъ ногама го да поперетъ ѧ С 568.30 Образно. да поженетъ ѹбо врагъ дшѫ моѭ. ї постігнетъ ї поперетъ на ꙁемⷧ жвотъ моі СП 7.6 2. Прен. Надделея, победя попърашѩ мѩ враѕі мо СП 55.3 попереші льва і ꙁмьѣ СП 90.13 тꙑ дьꙗвола попьра лко хотѣ С 505.24 вꙿсѭ же непрѣꙁнь. ꙇ вꙿсѭ болѣꙁнь ... попъралъ ес хе бже нашъ СЕ 29а 7 поклоньшю сѧ подъ го твое. насрещ недѫгъ бѫдѫще. невдмо побѣд. ꙇ попер СЕ 29а 13 М З А СК СП СЕ К С Гр καταπατέω πατέω попърат Нвб Срв [на]пра