Исторически речник
попꙑтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
попꙑтатпопꙑтаѭ, попꙑтаѫ, попꙑтаѧ, попꙑтаюпопꙑташ, попꙑтаеш, попꙑтаашпопꙑтатъ, попꙑтаетъ, попꙑтаатъ, попꙑтать, попꙑтаеть, попꙑтаать, попꙑтат, попꙑтает, попꙑтаатпопꙑтамъ, попꙑтаемъ, попꙑтаамъ, попꙑтамь, попꙑтаемь, попꙑтаамь, попꙑтам, попꙑтаем, попꙑтаам, попꙑтамо, попꙑтаемо, попꙑтаамопопꙑтате, попꙑтаете, попꙑтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
попꙑтаѭтъ, попꙑтаѫтъ, попꙑтаѧтъ, попꙑтаютъ, попꙑтаѭть, попꙑтаѫть, попꙑтаѧть, попꙑтають, попꙑтаѭт, попꙑтаѫт, попꙑтаѧт, попꙑтаютпопꙑтавѣ, попꙑтаевѣ, попꙑтаавѣпопꙑтата, попꙑтаета, попꙑтаатапопꙑтате, попꙑтаете, попꙑтаатепопꙑтапопꙑта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
попꙑтамъ, попꙑтамь, попꙑтампопꙑтатепопꙑтавѣпопꙑтатапопꙑтахъ, попꙑтахь, попꙑтахпопꙑта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
попꙑтапопꙑтахомъ, попꙑтахомь, попꙑтахом, попꙑтахмꙑпопꙑтастепопꙑташѧ, попꙑташѫ, попꙑташа, попꙑташе, попꙑтахѫпопꙑтаховѣпопꙑтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
попꙑтастепопꙑтаахъ, попꙑтахъ, попꙑтаахь, попꙑтахь, попꙑтаах, попꙑтахпопꙑтааше, попꙑташепопꙑтааше, попꙑташепопꙑтаахомъ, попꙑтахомъ, попꙑтаахомь, попꙑтахомь, попꙑтаахом, попꙑтахомпопꙑтаашете, попꙑташете, попꙑтаасте, попꙑтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
попꙑтаахѫ, попꙑтахѫ, попꙑтаахѹ, попꙑтахѹпопꙑтааховѣ, попꙑтаховѣпопꙑтаашета, попꙑташета, попꙑтааста, попꙑтастапопꙑтаашете, попꙑташете, попꙑтаасте, попꙑтасте
попꙑтат -попꙑтаѭ -попꙑташ св Опитам се да разбера, разпитам послѣжде же попꙑтавъ ꙗже о палатнѣ С 563.24 Изч С Нвб попитам, попитвам АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА