Исторически речник
поплѣнт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поплѣнтпоплѣнѭ, поплѣнѧ, поплѣнюпоплѣншпоплѣнтъ, поплѣнть, поплѣнтпоплѣнмъ, поплѣнмь, поплѣнм, поплѣнмопоплѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поплѣнѧтъ, поплѣнѧть, поплѣнѧтпоплѣнвѣпоплѣнтапоплѣнтепоплѣнпоплѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поплѣнмъ, поплѣнмь, поплѣнмпоплѣнтепоплѣнвѣпоплѣнтапоплѣнхъ, поплѣнхь, поплѣнхпоплѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поплѣнпоплѣнхомъ, поплѣнхомь, поплѣнхом, поплѣнхмꙑпоплѣнстепоплѣншѧ, поплѣншѫ, поплѣнша, поплѣнше, поплѣнхѫпоплѣнховѣпоплѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поплѣнстепоплѣнꙗахъ, поплѣнѣахъ, поплѣнаахъ, поплѣнѣхъ, поплѣнꙗхъ, поплѣнѧахъ, поплѣнѧхъ, поплѣнꙗахь, поплѣнѣахь, поплѣнаахь, поплѣнѣхь, поплѣнꙗхь, поплѣнѧахь, поплѣнѧхь, поплѣнꙗах, поплѣнѣах, поплѣнаах, поплѣнѣх, поплѣнꙗх, поплѣнѧах, поплѣнѧхпоплѣнꙗаше, поплѣнѣаше, поплѣнааше, поплѣнѣше, поплѣнꙗше, поплѣнѧаше, поплѣнѧшепоплѣнꙗаше, поплѣнѣаше, поплѣнааше, поплѣнѣше, поплѣнꙗше, поплѣнѧаше, поплѣнѧшепоплѣнꙗахомъ, поплѣнѣахомъ, поплѣнаахомъ, поплѣнѣхомъ, поплѣнꙗхомъ, поплѣнѧахомъ, поплѣнѧхомъ, поплѣнꙗахомь, поплѣнѣахомь, поплѣнаахомь, поплѣнѣхомь, поплѣнꙗхомь, поплѣнѧахомь, поплѣнѧхомь, поплѣнꙗахом, поплѣнѣахом, поплѣнаахом, поплѣнѣхом, поплѣнꙗхом, поплѣнѧахом, поплѣнѧхомпоплѣнꙗашете, поплѣнѣашете, поплѣнаашете, поплѣнѣшете, поплѣнꙗшете, поплѣнꙗасте, поплѣнѣасте, поплѣнаасте, поплѣнѣсте, поплѣнꙗсте, поплѣнѧасте, поплѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поплѣнꙗахѫ, поплѣнѣахѫ, поплѣнаахѫ, поплѣнѣхѫ, поплѣнꙗхѫ, поплѣнꙗахѹ, поплѣнѣахѹ, поплѣнаахѹ, поплѣнѣхѹ, поплѣнꙗхѹ, поплѣнѧахѹ, поплѣнѧхѹпоплѣнꙗаховѣ, поплѣнѣаховѣ, поплѣнааховѣ, поплѣнѣховѣ, поплѣнꙗховѣ, поплѣнѧаховѣ, поплѣнѧховѣпоплѣнꙗашета, поплѣнѣашета, поплѣнаашета, поплѣнѣшета, поплѣнꙗшета, поплѣнꙗаста, поплѣнѣаста, поплѣнааста, поплѣнѣста, поплѣнꙗста, поплѣнѧаста, поплѣнѧстапоплѣнꙗашете, поплѣнѣашете, поплѣнаашете, поплѣнѣшете, поплѣнꙗшете, поплѣнꙗасте, поплѣнѣасте, поплѣнаасте, поплѣнѣсте, поплѣнꙗсте, поплѣнѧасте, поплѣнѧсте
поплѣнт -поплѣнѭ -поплѣнш св 1. Превзема, завладея на дрѹго лѣто на вьꙁлюбьнꙑ градъ къ аморї прде поплѣнт го хотꙙ С 56.15 2. Разграбя, ограбя, оплячкосам, разоря поплѣнвъ славънꙑѧ градꙑ беꙁбожьнꙑхъ срацнъ С 56.4—5 3. Пленя, поробя срацномъ нѣ въ ко врѣмꙙ хотꙙштемъ поплѣнт ѧ С 569.16 Изч С Гр πορϑέω Нвб Срв попленя диал НТ Дюв НГер ЕтМл ДА