Исторически речник
попещ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
попещ сѧпопекѫ, попекѹпопеешпопеетъ, попееть, попеетпопеемъ, попеемь, попеем, попеемопопеете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
попекѫтъ, попекѹтъ, попекѫть, попекѹть, попекѫт, попекѹтпопеевѣпопеетапопеетепопьцпопьц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
попьцѣмъ, попьцѣмь, попьцѣмпопьцѣтепопьцѣвѣпопьцѣта*попекохъпопее
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
попее*попекохомъ*попекосте*попекошѧ*попекоховѣ*попекоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*попекостепопеаахъ, попеахъ, попеаахь, попеахь, попеаах, попеахпопеааше, попеашепопеааше, попеашепопеаахомъ, попеахомъ, попеаахомь, попеахомь, попеаахом, попеахомпопеаашете, попеашете, попеаасте, попеасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
попеаахѫ, попеахѫ, попеаахѹ, попеахѹпопеааховѣ, попеаховѣпопеаашета, попеашета, попеааста, попеастапопеаашеете, попеашете, попеаасте, попеасте
попещ сѧ -попекѫ сѧ -попееш сѧ св 1. Погрижа се, положа нужните старания мол го попешт сꙙ о пештерѣ С 531.27 н о дномь хъ нкакоже сꙙ попее С 546.26 ꙙдо попц сꙙ о дѹш сво С 569.28 2. Изпитам съчувствие, състрадам попее сꙙ съ матерьѭ дѣтшта С 44.11 попекъ сꙙ о немошт ловѣьстѣ С 291.20 попекше сꙙ о раꙁльнꙑхъ го напастехъ С 524.2—3 3. Разтревожа се, загрижа се, обезпокоя се, съкруша се  попекѫ сѩ о грѣсѣ моемъ СП 37.19 Срв. СЕ76b 22—23 Изч Е СП СЕ С Гр μεριμνάω συλλυπέομαι συναλγέω συμπαϑέω φροντίζω попешт сѧ Нвб Ø