Исторически речник
попалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
попалтпопалѭ, пополѭ, попалѧ, пополѧ, попалю, пополюпопалш, пополшпопалтъ, пополтъ, попалть, пополть, попалт, пополтпопалмъ, пополмъ, попалмь, пополмь, попалм, пополм, попалмо, пополмопопалте, пополте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
попалѧтъ, пополѧтъ, попалѧть, пополѧть, попалѧт, пополѧтпопалвѣ, пополвѣпопалта, пополтапопалте, пополтепопал, пополпопал, попол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
попалмъ, пополмъ, попалмь, пополмь, попалм, пополмпопалте, пополтепопалвѣ, пополвѣпопалта, пополтапопалхъ, пополхъ, попалхь, пополхь, попалх, поплхпопал, попол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
попал, пополпопалхомъ, пополхомъ, попалхомь, пополхомь, попалхом, пополхом, попалхмꙑ, пополхмꙑпопалсте, пополстепопалшѧ, пополшѧ, попалшѫ, пополшѫ, попалша, пополша, попалше, пополше, попалхѫ, пополхѫпопалховѣ, пополховѣпопалста, пополста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
попалсте, пополстепопалꙗахъ, попалѣахъ, попалѣхъ, попалѧхъ, пополѧхъ, попалꙗахь, попалѣахь, попалѣхь, попалѧхь, пополѧхь, попалꙗах, попалѣах, попалѣх, попалѧх, пополѧхпопалꙗаше, попалѣаше, попалѣше, попалѧше, пополѧшепопалꙗаше, попалѣаше, попалѣше, попалѧше, пополѧшепопалꙗахомъ, попалѣахомъ, попалѣхомъ, попалѧхомъ, пополѧхомъ, попалꙗахомь, попалѣахомь, попалѣхомь, попалѧхомь, пополѧхомь, попалꙗахом, попалѣахом, попалѣхом, попалѧхом, пополѧхомпопалꙗашете, попалѣашете, попалѣшете, попалꙗꙗсте, попалѣасте, попалѣсте, попалѧсте, пополѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
попалꙗахѫ, попалѣахѫ, попалѣхѫ, попалꙗахѹ, попалѣахѹ, попалѣхѹ, попалѧхѹ, пополѧхѹпопалꙗаховѣ, попалѣаховѣ, попалѣховѣ, попалѧховѣ, пополѧховѣпопалꙗашета, попалѣашета, попалѣшета, попалꙗꙗста, попалѣаста, попалѣста, попалѧста, пополѧстапопалꙗашете, попалѣашете, попалѣшете, попалꙗꙗсте, попалѣасте, попалѣсте, попалѧсте, пополѧсте
попалт -попалѭ -попалш св Изгоря, унищожа с огън ѡгнь прѣдъ німь прѣді ідетъ і попалтъ окръ врагꙑ его СП 96.3 Срв. С22.21 пламенъ попалі грѣшьнікꙑ СП 105.18 ꙁаклнаѭ тѧ ... ꙁемⷧѭ содомъскѫѭ  гоморъскѫѭ. ѡгнемь бжествьнꙑмь попальшемь СЕ 52b 8 Изч СП СЕ Гр φλογίζω καταφλέγω τεφρόω попаліт Нвб попаля, попалвам диал ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА