Исторически речник
понътьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
понътьскъ, понътьскьпонътьскапонътьскѹпонътьскъ, понътьскьпонътьскапонътьскомь, понътьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
понътьсцѣпонътьскъпонътьсцпонътьскъ, понътьскьпонътьскомъ, понътьскомьпонътьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
понътьскꙑпонътьсцѣхъ, понътьсцѣхьпонътьскапонътьскѹпонътьскомапонътьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
понътьскапонътьскѹпонътьскопонътьскапонътьскомь, понътьскомъпонътьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
понътьскапонътьскъ, понътьскьпонътьскомъ, понътьскомьпонътьскꙑпонътьскꙑпонътьсцѣхъ, понътьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
понътьсцѣпонътьскѹпонътьскомапонътьскапонътьскꙑ, понътьскѫпонътьсцѣ, понътьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
понътьскѫ, понътьскѹпонътьскоѭ, понътьскоѫ, понътьскоѧ, понътьскоюпонътьсцѣ, понътьстѣпонътьскꙑпонътьскъ, понътьскьпонътьскамъ, понътьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
понътьскꙑпонътьскампонътьскахъ, понътьскахьпонътьсцѣ, понътьстѣпонътьскѹпонътьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
понътьскꙑ, понътьскꙑ, понътьскопонътьскаго, понътьскаего, понътьскааго, понътьскаго, понътьского, понътьскога, понътьскгопонътьскѹмѹ, понътьскѹемѹ, понътьскѹѹмѹ, понътьскѹмѹ, понътьскоомѹ, понътьскомѹ, понътьскоѹмѹ, понътьскмѹпонътьскꙑ, понътьскꙑ, понътьскопонътьскаго, понътьскаего, понътьскааго, понътьскаго, понътьского, понътьскога, понътьскгопонътьскꙑмь, понътьскꙑмь, понътьскꙑмъ, понътьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
понътьсцѣмь, понътьсцѣемь, понътьсцѣѣмь, понътьсцѣамь, понътьсцѣмь, понътьсцѣмъ, понътьсцѣемъ, понътьсцѣѣмъ, понътьсцѣамъ, понътьсцѣмъ, понътьскомь, понътьскомъпонътьскꙑ, понътьскꙑ, понътьскопонътьсцпонътьскꙑхъ, понътьскꙑхъ, понътьскꙑхь, понътьскꙑхь, понътьсцѣхъ, понътьсцѣхьпонътьскꙑмъ, понътьскꙑмъ, понътьскꙑмь, понътьскꙑмь, понътьсцѣмъ, понътьсцѣмьпонътьскꙑѧ, понътьскꙑꙗ, понътьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
понътьскꙑм, понътьскꙑмпонътьскꙑхъ, понътьскꙑхъ, понътьскꙑхь, понътьскꙑхьпонътьскаꙗ, понътьскаа, понътьскаѣпонътьскѹю, понътьскоюпонътьскꙑма, понътьскꙑмапонътьско, понътьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
понътьскаго, понътьскаего, понътьскааго, понътьскаго, понътьского, понътьскога, понътьскгопонътьскѹмѹ, понътьскѹемѹ, понътьскѹѹмѹ, понътьскѹмѹ, понътьскоомѹ, понътьскомѹ, понътьскоѹмѹ, понътьскмѹпонътьско, понътьскоепонътьскаго, понътьскаего, понътьскааго, понътьскаго, понътьского, понътьскога, понътьскгопонътьскꙑмь, понътьскꙑмь, понътьскꙑмъ, понътьскꙑмъпонътьсцѣмь, понътьсцѣемь, понътьсцѣѣмь, понътьсцѣамь, понътьсцѣмь, понътьсцѣмъ, понътьсцѣемъ, понътьсцѣѣмъ, понътьсцѣамъ, понътьсцѣмъ, понътьскомь, понътьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
понътьско, понътьскоепонътьскаꙗ, понътьскаа, понътьскаѣ, понътьскаѧпонътьскꙑхъ, понътьскꙑхъ, понътьскꙑхь, понътьскꙑхь, понътьсцѣхъ, понътьсцѣхьпонътьскꙑмъ, понътьскꙑмъ, понътьскꙑмь, понътьскꙑмь, понътьсцѣмъ, понътьсцѣмьпонътьскаꙗ, понътьскаа, понътьскаѣ, понътьскаѧпонътьскꙑм, понътьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
понътьскꙑхъ, понътьскꙑхъ, понътьскꙑхь, понътьскꙑхьпонътьсцѣпонътьскѹю, понътьскоюпонътьскꙑма, понътьскꙑмапонътьскаꙗ, понътьскаа, понътьскаѣ, понътьскаѧпонътьскꙑѧ, понътьскꙑꙗ, понътьскѫѭ, понътьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
понътьсцѣ, понътьстѣ, понътьскопонътьскѫѭ, понътьскѹю, понътьскоѭ, понътьскоюпонътьскѫѭ, понътьскоѫ, понътьскоѧ, понътьскоюпонътьсцѣ, понътьстѣпонътьскꙑѧ, понътьскꙑꙗ, понътьскꙑепонътьскꙑхъ, понътьскꙑхъ, понътьсцѣхъ, понътьстѣхъ, понътьскꙑхь, понътьскꙑхь, понътьсцѣхь, понътьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
понътьскꙑмъ, понътьскꙑмъ, понътьсцѣмъ, понътьстѣмъ, понътьскꙑмь, понътьскꙑмь, понътьсцѣмь, понътьстѣмьпонътьскꙑѧ, понътьскꙑꙗ, понътьскꙑепонътьскꙑм, понътьскꙑмпонътьскꙑхъ, понътьскꙑхъ, понътьскꙑхь, понътьскꙑхьпонътьсцѣ, понътьстѣпонътьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
понътьскꙑма, понътьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
понътьскъ -ꙑ прил ЛИ понътьскꙑ платъ Πόντιος Πιλᾶτος Пилат Понтийски — римски прокуратор на Юдея [26—36 г.] съвѣтъ сътворшѧ вьс архере  старьц людьсц на са. ѣко ѹбт . ꙇ съвѧꙁавъше  вѣсѧ. ꙇ прѣдашѧ  понтьскѹмѹ платѹ ꙇћемонѹ М Мт 27.2 З А СК въ пѧтое на десѧте лѣто. владꙑъства тверѣ к҄есарѣ. обладаѭштѹ понтьскѹмѹ платѹ юдѣеѭ ... бꙑстъ глъ бж къ оанѹ М Лк 3.1 З А Б прѣданъ пѫтьскѹмѹ платѹ СЕ 49а 16 тꙑ вдш їс хсе. распꙙтꙑ пр пѫнтьстѣмъ платѣ С 173.5 Изч М З А СК Б СЕ С понтьскъ поньтъскъ пѫнꙿтьскъ пѫнтьскъ пѫтъскъ пѫтьскъ