Исторически речник
поновт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поновтпоновлѭ, поновлѧ, поновѧ, поновьѭ, поновлюпоновшпоновтъ, поновть, поновтпоновмъ, поновмь, поновм, поновмопоновте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поновѧтъ, поновѧть, поновѧтпоноввѣпоновтапоновтепоновпонов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поновмъ, поновмь, поновмпоновтепоноввѣпоновтапоновхъ, поновхь, поновхпоновов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
понововпоновхомъ, поновхомь, поновхом, поновхмꙑпоновстепоновшѧ, поновшѫ, поновша, поновше, поновхѫпоновховѣпоновста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поновстепоновлꙗахъ, поновлꙗхъ, поновьꙗхъ, поновлѣахъ, поновлѣхъ, поновѣахъ, поновѣхъ, поновлѧахъ, поновлѧхъ, поновѧахъ, поновѧхъ, поновлꙗахь, поновлꙗхь, поновьꙗхь, поновлѣахь, поновлѣхь, поновѣахь, поновѣхь, поновлѧахь, поновлѧхь, поновѧахь, поновѧхь, поновлꙗах, поновлꙗх, поновьꙗх, поновлѣах, поновлѣх, поновѣах, поновѣх, поновлѧах, поновлѧх, поновѧах, поновѧхпоновлꙗаше, поновлꙗше, поновьꙗше, поновлѣаше, поновлѣше, поновѣаше, поновѣше, поновлѧаше, поновлѧше, поновѧаше, поновѧшепоновлꙗаше, поновлꙗше, поновьꙗше, поновлѣаше, поновлѣше, поновѣаше, поновѣше, поновлѧаше, поновлѧше, поновѧаше, поновѧшепоновлꙗахомъ, поновлꙗхомъ, поновьꙗхомъ, поновлѣахомъ, поновлѣхомъ, поновѣахомъ, поновѣхомъ, поновлѧахомъ, поновлѧхомъ, поновѧахомъ, поновѧхомъ, поновлꙗахомь, поновлꙗхомь, поновьꙗхомь, поновлѣахомь, поновлѣхомь, поновѣахомь, поновѣхомь, поновлѧахомь, поновлѧхомь, поновѧахомь, поновѧхомь, поновлꙗахом, поновлꙗхом, поновьꙗхом, поновлѣахом, поновлѣхом, поновѣахом, поновѣхом, поновлѧахом, поновлѧхом, поновѧахом, поновѧхомпоновлꙗашете, поновлꙗшете, поновьꙗшете, поновлѣашете, поновлѣшете, поновѣашете, поновѣшете, поновлꙗасте, поновлꙗсте, поновьꙗсте, поновлѣасте, поновлѣсте, поновѣасте, поновѣсте, поновлѧасте, поновлѧсте, поновѧасте, поновѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поновлꙗахѫ, поновлꙗхѫ, поновьꙗхѫ, поновлѣахѫ, поновлѣхѫ, поновѣахѫ, поновѣхѫ, поновлꙗахѹ, поновлꙗхѹ, поновьꙗхѹ, поновлѣахѹ, поновлѣхѹ, поновѣахѹ, поновѣхѹ, поновлѧахѹ, поновлѧхѹ, поновѧахѹ, поновѧхѹпоновлꙗаховѣ, поновлꙗховѣ, поновьꙗховѣ, поновлѣаховѣ, поновлѣховѣ, поновѣаховѣ, поновѣховѣ, поновлѧаховѣ, поновлѧховѣ, поновѧаховѣ, поновѧховѣпоновлꙗашета, поновлꙗшета, поновьꙗшета, поновлѣашета, поновлѣшета, поновѣашета, поновѣшета, поновлꙗаста, поновлꙗста, поновьꙗста, поновлѣаста, поновлѣста, поновѣаста, поновѣста, поновлѧаста, поновлѧста, поновѧаста, поновѧстапоновлꙗашете, поновлꙗшете, поновьꙗшете, поновлѣашете, поновлѣшете, поновѣашете, поновѣшете, поновлꙗасте, поновлꙗсте, поновьꙗсте, поновлѣасте, поновлѣсте, поновѣасте, поновѣсте, поновлѧасте, поновлѧсте, поновѧасте, поновѧсте
поновт -поновлѭ -поновш св Установя, въведа н саѹлъ пръвꙑ поноввꙑ цѣсарьскꙑ вѣньць. н даудъ рогомъ ꙗвьнꙑ достонъ цѣсарьствю нареенъ С 238.17 тꙑ въскрьсенмъ. въскръсень намъ понов С 505.27 С Гр ἐγκαινίζω ἀνακαινίζω Нвб по[д]новя, по[д]новявам ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР