Исторически речник
понкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
понкнѫтпонкнѫ, понкнѹпонкнешꙑпонкнетъ, понкнеть, понкнетпонкнемъ, понкнемь, понкнемпонкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
понкнѫтъ, понкнѹтъ, понкнѫть, понкнѹть, понкнѫт, понкнѹтпонкневѣпонкнетапонкнетепонкнпонкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
понкнѣмъ, понкнѣмь, понкнѣмпонкнѣтепонкнѣвѣпонкнѣтапонкъ, понкохъ, понкь, понкохь, понкохпоне
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
понепонкомъ, понкохомъ, понкомь, понкохомь, понкохом, понкохмꙑпонете, понкостепонкѫ, понкошѧ, понкошѫ, понкоша, понкоше, понкохѫпонковѣ, понкоховѣпонета, понкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
понете, понкосте*понкнѣахъ*понкнѣаше*понкнѣаше*понкнѣахомъ*понкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*понкнѣахѫ*понкнѣаховѣ*понкнѣашета*понкнѣашете
понкнѫт -понкнѫ -понкнеш св Наведа [глава] посрамвъшꙙ сꙙ ... отъхождаахѫ долѹ понкꙿше С 374.24 Изч С Гр κύπτω Нвб поникна ’наведа се, наведа глава, клюмна’ диал НТ НГер ДА