Исторически речник
помѣжт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помѣжтпомѣжѫ, помѣжѹпомѣжшпомѣжтъ, помѣжть, помѣжтпомѣжмъ, помѣжмь, помѣжм, помѣжмопомѣжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помѣжѧтъ, помѣжѧть, помѣжѧтпомѣжвѣпомѣжтапомѣжтепомѣжпомѣж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помѣжмъ, помѣжмь, помѣжмпомѣжтепомѣжвѣпомѣжтапомѣжхъ, помѣжхь, помѣжхпомѣж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помѣжпомѣжхомъ, помѣжхомь, помѣжхом, помѣжхмꙑпомѣжстепомѣжшѧ, помѣжшѫ, помѣжша, помѣжше, помѣжхѫпомѣжховѣпомѣжста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помѣжстепомѣжаахъ, помѣжахъ, помѣжаахь, помѣжахь, помѣжаах, помѣжахпомѣжааше, помѣжашепомѣжааше, помѣжашепомѣжаахомъ, помѣжахомъ, помѣжаахомь, помѣжахомь, помѣжаахом, помѣжахомпомѣжаашете, помѣжашете, помѣжаасте, помѣжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помѣжаахѫ, помѣжахѫ, помѣжаахѹ, помѣжахѹпомѣжааховѣ, помѣжаховѣпомѣжаашета, помѣжашета, помѣжааста, помѣжастапомѣжаашете, помѣжашете, помѣжаасте, помѣжасте
помѣжт -помѣжѫ -помѣжш св Затворя [очи]  о с помѣжшꙙ. да не вдꙙтъ ома. н ѹшма слꙑшꙙтъ. н срьдьцемъ раꙁꙋмѣѭтъ С 334.24 Изч С Гр καμμύω Нвб Срв помижа НГер ЕтМл БТР АР