Исторически речник
помѹдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помѹдтпомѹждѫ, помѹждѹпомѹдшпомѹдтъ, помѹдть, помѹдтпомѹдмъ, помѹдмь, помѹдм, помѹдмопомѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помѹдѧтъ, помѹдѧть, помѹдѧтпомѹдвѣпомѹдтапомѹдтепомѹдпомѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помѹдмъ, помѹдмь, помѹдмпомѹдтепомѹдвѣпомѹдтапомѹдхъ, помѹдхь, помѹдхпомѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помѹдпомѹдхомъ, помѹдхомь, помѹдхом, помѹдхмꙑпомѹдстепомѹдшѧ, помѹдшѫ, помѹдша, помѹдше, помѹдхѫпомѹдховѣпомѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помѹдстепомѹждаахъ, помѹждахъ, помѹжахъ, помѹждаахь, помѹждахь, помѹжахь, помѹждаах, помѹждах, помѹжахпомѹждааше, помѹждаше, помѹжашепомѹждааше, помѹждаше, помѹжашепомѹждаахомъ, помѹждахомъ, помѹжахомъ, помѹждаахомь, помѹждахомь, помѹжахомь, помѹждаахом, помѹждахом, помѹжахомпомѹждаашете, помѹждашете, помѹжашете, помѹждаасте, помѹждасте, помѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помѹждаахѫ, помѹждахѫ, помѹжахѫ, помѹждаахѹ, помѹждахѹ, помѹжахѹпомѹждааховѣ, помѹждаховѣ, помѹжаховѣпомѹждаашета, помѹждашета, помѹжашета, помѹждааста, помѹждаста, помѹжастапомѹждаашете, помѹждашете, помѹжашете, помѹждаасте, помѹждасте, помѹжасте
помѹдт -помѹждѫ -помѹдш св Изчакам известно време, забавя се пакꙑ же мало помѹдвъ трет въ тъ жде дьнь прде къ блаженѹѹмꙋ гргорю глагол҄ꙙ С 120.16 Изч С Нвб Срв муден ’бавен’ мудност прил ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА