Исторически речник
помрьꙁнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помрьꙁнѫт*помрьꙁнѫ*помрьꙁнешпомрьꙁнетъпомрьꙁнемъпомрьꙁнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помрьꙁнѫтъ*помрьꙁневѣ*помрьꙁнета*помрьꙁнете*помрьꙁн*помрьꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*помрьꙁнѣмъ*помрьꙁнѣте*помрьꙁнѣвѣ*помрьꙁнѣта*помрьꙁнѫхъ*помрьꙁнѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*помрьꙁнѫ*помрьꙁнѫхомъ*помрьꙁнѫсте*помрьꙁнѫшѧ*помрьꙁнѫховѣ*помрьꙁнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*помрьꙁнѫсте*помрьꙁнѣахъ*помрьꙁнѣаше*помрьꙁнѣаше*помрьꙁнѣахомъ*помрьꙁнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*помрьꙁнѣахѫ*помрьꙁнѣаховѣ*помрьꙁнѣашета*помрьꙁнѣашете
помрьꙁнѫт -помрьꙁнѫ -помрьꙁнеш св Замръзна, покрия се с лед рѣкꙑ же прісно текѫштꙙ сташꙙ помръꙁъшꙙ С 90.9 Прич. мин. деят. като прил. помрьꙁꙑ παγωϑείς Замръзнал, скован от лед ꙗкоже югъ. топлѣ вьꙁвѣꙗвъ помрьꙁъшꙙѧ водꙑ. на прьво стъство водъно прводтъ С 349.6—7 Изч С Гр τῷ κρυστάλλῳ δέομαι παγόομαι помръꙁнѫт Нвб помръзна, помръзвам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА