Исторически речник
помльат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помльатпомльѫ, помльѹпомльшпомльтъ, помльть, помльтпомльмъ, помльмь, помльм, помльмопомльте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помльѧтъ, помльѧть, помльѧтпомльвѣпомльтапомльтепомльпомль
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помльмъ, помльмь, помльмпомльтепомльвѣпомльтапомльахъ, помльахь, помльахпомльа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помльапомльахомъ, помльахомь, помльахом, помльахмꙑпомльастепомльашѧ, помльашѫ, помльаша, помльаше, помльахѫпомльаховѣпомльаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помльастепомльаахъ, помльахъ, помльаахь, помльахь, помльаах, помльахпомльааше, помльашепомльааше, помльашепомльаахомъ, помльахомъ, помльаахомь, помльахомь, помльаахом, помльахомпомльаашете, помльашете, помльаасте, помльасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помльаахѫ, помльахѫ, помльаахѹ, помльахѹпомльааховѣ, помльаховѣпомльаашета, помльашета, помльааста, помльастапомльаашете, помльашете, помльаасте, помльасте
помльат -помльѫ -помльш св 1. Замълча, млъкна, замлъкна помⷧъі  ꙁіді ꙁ него А Лк 4.35 ꙗко помлъа свꙙтꙑ С 116.20 т тако алеѯандръ помлъа С 130.21 пакꙑ рекѫ  бѣдꙙ сꙙ на добро не помльѫ С 320.2 днъ отꙿ вонъ ѹ҄дар  по главѣ велꙿм ꙗкоже врѣдт го. онъ же помл҄ьа С 139.8—9 Замълча, премълча. аꙁъ помльѫ себе рад. да повѣдꙙтъ ѹдеса ба мого С 20.14 2. Успокоя се, умиря се помлъашꙙ послѹшаѭште ꙗкоже нкомѹже кръкнѫт С 129.19 помльмъ брате  вѣрѹмъ С 290.13 Постоя спокоен, изчакам. помль т понѣ то ѹправ С 380.24 она же ꙗдꙿш помльа въ малъ асъ С 516.4 Изч А С Гр σιγάω φιμόομαι παύομαι ἡσυχάζω ἠρεμέω помлъат Нвб Срв помълча, помълчавам ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА помлъкна диал Дюв ЕтМл