Исторически речник
помест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поместпометѫ, пометѹпометешпомететъ, помететь, помететпометемъ, пометемь, пометем, пометемопометете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пометѫтъ, пометѹтъ, пометѫть, пометѹть, пометѫт, пометѹтпометевѣпомететапомететепометпомет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пометѣмъ, пометѣмь, пометѣмпометѣтепометѣвѣпометѣта*пометохъ*помете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*помете*пометохомъ*пометосте*пометошѧ*пометоховѣ*пометоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*пометосте*пометѣахъ*пометѣаше*пометѣаше*пометѣахомъ*пометѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*пометѣахѫ*пометѣаховѣ*пометѣашета*пометѣашете
помест -пометѫ -пометеш св Помета, измета, почистя тъгда реетъ. въꙁвраштѫ сѧ въ храмъ мо ... ꙇ пршедъ обрѧштетъ праꙁденъ. пометенъ. ѹкрашенъ М Мт 12.44 З. Срв.Лк 11.25 М З не въжѕаатъ л свѣтльнка.  помететъ храмнꙑ М Лк 15.8 З Изч М З Гр σαρόω Нвб помета, помитам ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР