Исторически речник
помаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помаꙗтпомаꙗѭ, помаѭ, помаꙗѫ, помаѫ, помаꙗѧ, помаѧ, помаꙗю, помаю, помаѧюпомаꙗш, помаш, помаеш, помаѧешпомаꙗтъ, поматъ, помаетъ, помаꙗть, помать, помаеть, помаꙗт, помат, помает, помаѧетъ, помаѧеть, помаѧетпомаꙗмъ, помамъ, помаемъ, помаꙗмь, помамь, помаемь, помаꙗм, помам, помаем, помаꙗмо, помамо, помаемо, помаѧемъ, помаѧемь, помаѧемпомаꙗте, помате, помаете, помаѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помаꙗѭтъ, помаѭтъ, помаꙗѫтъ, помаѫтъ, помаꙗѧтъ, помаѧтъ, помаꙗютъ, помаютъ, помаꙗѭть, помаѭть, помаꙗѫть, помаѫть, помаꙗѧть, помаѧть, помаꙗють, помають, помаꙗѭт, помаѭт, помаꙗѫт, помаѫт, помаꙗѧт, помаѧт, помаꙗют, помают, помаѧютъ, помаѧють, помаѧютпомаꙗвѣ, помавѣ, помаевѣ, помаѧевѣпомаꙗта, помата, помаета, помаѧетапомаꙗте, помате, помаꙗете, помаѧетепомаꙗ, помаѧпомаꙗ, помаѧ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помаꙗмъ, помаꙗмь, помаꙗм, помаѧмъ, помаѧмь, помаѧмпомаꙗте, помаѧтепомаꙗвѣ, помаѧвѣпомаꙗта, помаѧтапомаꙗхъ, помаꙗхь, помаꙗх, помаѧхъ, помаѧхь, помаѧхпомаꙗ, помаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помаꙗ, помаѧпомаꙗхомъ, помаꙗхомь, помаꙗхом, помаꙗхмꙑ, помаѧхомъ, помаѧхомь, помаѧхомпомаꙗсте, помаѧстепомаꙗшѧ, помаꙗшѫ, помаꙗша, помаꙗше, помаꙗхѫ, помаѧшапомаꙗховѣ, помаѧховѣпомаꙗста, помаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помаꙗсте, помаѧсте*помаꙗахъ*помаꙗаше*помаꙗаше*помаꙗахомъ*помаꙗашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*помаꙗахѫ*помаꙗаховѣ*помаꙗашета*помаꙗашете
помаꙗт -помаѭ -помаш несв Давам знак [обикновено с глава, ръка]; обяснявам със знаци  тъ бѣ помаѩ мъ.  прѣбꙑвааше нѣмъ А Лк 1.22 Изч А Гр διανεύω Нвб помая остар ВА Срв помахам, помахвам, помахна ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР