Исторически речник
поманѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поманѫт*поманѫ*поманешпоманетъпоманемъпоманете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поманѫтъ*поманевѣ*поманета*поманете*поман*поман
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*поманѣмъ*поманѣте*поманѣвѣ*поманѣтапоманѫхъ, поманѹхъ, поманѫхь, поманѹхь, поманѫх, поманѹхпоманѫ, поманѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поманѫ, поманѹпоманѫхомъ, поманѹхомъ, поманѫхомь, поманѹхомь, поманѫхом, поманѹхом, поманѫхмꙑпоманѫсте, поманѹстепоманѫшѧ, поманѹшѧ, поманѫшѫ, поманѫша, поманѹша, поманѫше, поманѹше, поманѫхѫпоманѫховѣ, поманѹховѣпоманѫста, поманѹста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поманѫсте, поманѹсте*поманѣахъ*поманѣаше*поманѣаше*поманѣахомъ*поманѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*поманѣахѫ*поманѣаховѣ*поманѣашета*поманѣашете
поманѫт -поманѫ -поманеш св 1. Дам знак някому [обикновено с глава, с ръка] ꙇ поманѫшѧ прѧстьнкомъ же бѣахѫ въ дрѹѕѣмь кораб. да пршедъше помогѫтъ мъ М Лк 5.7 З А поманѫ же семѹ смонъ петръ въпрост М Йо 13.24 З поманѫвъ же мъ рѫкоѭ рее къ н҄мъ С 33.19 2. Прен. Подбудя, подтикна, насъскам архере же поманѫшѧ народѹ. да пае варавѫ отъпѹсттъ мъ М Мк 15.11 Изч М З А С Гр νεύω κατανεύω κατασείω ἀνασείω Нвб Срв помахна, помахам ОА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР помахнувам остар НГер ЕтМл