Исторически речник
помаꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помаꙁатпомажѫ, помаꙁаѭ, помаꙁаѫ, помаꙁаѧ, помажѹ, помаꙁаюпомажеш, помаꙁаш, помаꙁаешпомажетъ, помаꙁатъ, помаꙁаетъ, помажеть, помаꙁать, помаꙁаеть, помажет, помаꙁат, помаꙁаетпомажемъ, помаꙁамъ, помаꙁаемъ, помажемь, помаꙁамь, помаꙁаемь, помажем, помаꙁам, помаꙁаем, помажемо, помаꙁамо, помаꙁаемопомажете, помаꙁате, помаꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помажѫтъ, помаꙁаѭтъ, помаꙁаѫтъ, помаꙁаѧтъ, помажѹтъ, помаꙁаютъ, помажѫть, помаꙁаѭть, помаꙁаѫть, помаꙁаѧть, помажѹть, помаꙁають, помажѫт, помаꙁаѭт, помаꙁаѫт, помаꙁаѧт, помажѹт, помаꙁаютпомажевѣ, помаꙁавѣ, помаꙁаевѣпомажета, помаꙁата, помаꙁаетапомажете, помаꙁате, помаꙁаетепомаж, помаꙁапомаж, помаꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помажмъ, помаꙁамъ, помажѣмъ, помажамъ, помажмь, помаꙁамь, помажѣмь, помажамь, помажм, помаꙁам, помажѣм, помажампомажте, помаꙁате, помажѣте, помажатепомажвѣ, помаꙁавѣ, помажѣвѣ, помажавѣпомажта, помаꙁата, помажѣта, помажатапомаꙁахъ, помаꙁахь, помаꙁахпомаꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помаꙁапомаꙁахомъ, помаꙁахомь, помаꙁахом, помаꙁахмꙑпомаꙁастепомаꙁашѧ, помаꙁашѫ, помаꙁаша, помаꙁаше, помаꙁахѫпомаꙁаховѣпомаꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помаꙁастепомаꙁаахъ, помаꙁахъ, помаꙁаахь, помаꙁахь, помаꙁаах, помаꙁахпомаꙁааше, помаꙁашепомаꙁааше, помаꙁашепомаꙁаахомъ, помаꙁахомъ, помаꙁаахомь, помаꙁахомь, помаꙁаахом, помаꙁахомпомаꙁаашете, помаꙁашете, помаꙁаасте, помаꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помаꙁаахѫ, помаꙁахѫ, помаꙁаахѹ, помаꙁахѹпомаꙁааховѣ, помаꙁаховѣпомаꙁаашета, помаꙁашета, помаꙁааста, помаꙁастапомаꙁаашете, помаꙁашете, помаꙁаасте, помаꙁасте
помаꙁат -помаꙁаѭ -помаꙁаш несв св помажѫ -помажеш 1. Покрия със слой от нещо, намажа помаꙁа емѹ о бръньемь М Йо 9.6 З, А.Срв. Йо 9.11 М З А кровьѭ сего овь(.)те. помаꙁахъ прагꙑ двьрі К 6b 34 Срв. С417.16 отъ тоѧ же крьв къждо подъмъ помаꙁаахѫ своꙗ тѣлеса С 51.16 брьнмъ помаꙁааше о  просвѣштааше ꙁрака С 476.25 Образно. медъ бо капл҄етъ отъ ѹстьнѹ женꙑ блѫдьнꙑ. ꙗже вь врѣмꙙ помажетъ грьтань тво С 351.2  їно много поѹаахѫ свꙙтаꙗ.  дрѹгъ дрѹга акꙑ благодѣтьнꙑмъ масломъ. на трьпѣн мѫкꙑ  на съврьшен мѫенꙗ. помаꙁаѭште ѹкрѣпьꙗхѫ С 256.10 2. Помажа с благоухания, елей [миро], мазила [за красота по религиозен обичай, по ритуал преди погребение или освещаване, посвещаване; при тайнството миропомазване и др.] олѣемь главꙑ моеѩ не помаꙁа. с же ноꙁѣ мо мроѭ помаꙁа М Лк 7.46 З, А, СК. Срв. С395.14 тꙑ же постѧ сѧ помаж главѫ своѭ. ꙇ лце твое ѹмꙑ М Мт 6.17 З А СК марѣ магдалн. ꙇ марѣ ѣковлѣ  салом. кѹпшѧ ароматъ. да пршедъшѧ помажѫтъ і М Мк 16.1 З А бѣ же марѣ помаꙁавъшѣ га мѵроѭ М Йо 11.2 З, А, СК, Н.Срв. С 313.1—2 обраꙁомъ кръстънꙑмъ помаꙁавъ ... наꙙ маꙁат го С 562.29—30 Образно. сего раді помаꙁа тѩ бъ бъ тво. олѣімъ радості СП 44.8 Срв. Е7а 1 Прен.Изпратя с поръчка, с мисия; предопределя. дхъ гнъ на мьнѣ. егоже рад помаꙁа мѧ. благовѣсттъ нштмъ посъла мѧ М Лк 4.18 А СК 3. Прич. сег. деят. като същ. помаꙁаѭще м мн οἱ χριόμενοι Помазаните; тези, които биват помазани с елей [при тайнството елеосвещение (маслосвет)] да бѫдетъ на цѣлене. помаꙁаѭщмъ сѧ мь СЕ 27а 8—9 4. Прич. мин. деят. като същ. помаꙁавъшꙗ ж ед ἡ ἀλείψασα Тази, която е помазала Христос с благовонно масло о помаꙁавьш га муромъ М 115.19 Срв. М187.3 М313.12 З79.24 помаꙁат сѧ М З А СК Н Е СП СЕ К С Гр ἀλείφω χρίω ἐπιχρίω ἐπαλείφω ἀπομάσσω λιπαίνω μυρίζω Нвб помажа, помазвам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР