Исторически речник
помаꙁань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
помаꙁан, помаꙁаньпомаꙁанꙗ, помаꙁана, помаꙁаньꙗпомаꙁаню, помаꙁанѹ, помаꙁаньюпомаꙁанмь, помаꙁаньмь, помаꙁанмъ, помаꙁаньмъ, помаꙁанмь, помаꙁанмъпомаꙁан, помаꙁань, помаꙁанпомаꙁанꙗ, помаꙁана, помаꙁаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
помаꙁан, помаꙁань, помаꙁанепомаꙁанмъ, помаꙁаньмъ, помаꙁанмь, помаꙁаньмь, помаꙁанмъ, помаꙁанмь, помаꙁаномъ, помаꙁанамъпомаꙁан, помаꙁань, помаꙁан, помаꙁанмпомаꙁанхъ, помаꙁаньхъ, помаꙁанхь, помаꙁаньхь, помаꙁанхъ, помаꙁанхьпомаꙁан, помаꙁаньпомаꙁаню, помаꙁанѹ, помаꙁанью
NnDu
помаꙁанма, помаꙁаньма, помаꙁанма, помаꙁанма
помаꙁань -ꙗ ср Помазване с елей на старозаветни царе и свещеници като знак за посвещаване на Бога и даряване с Божията благодат кѕ давъ прѣжде помаꙁаньѣ СП 26.1 Изч СП Гр τὸ χρισϑῆναι Нвб помазание остар ВА ЕтМл Срв помазване НГер ЕтМл АР помазуване остар НГер