Исторически речник
помагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помагатпомагаѭ, помагаѫ, помагаѧ, помагаюпомагаш, помагаеш, помагаашпомагатъ, помагаетъ, помагаатъ, помагать, помагаеть, помагаать, помагат, помагает, помагаатпомагамъ, помагаемъ, помагаамъ, помагамь, помагаемь, помагаамь, помагам, помагаем, помагаам, помагамо, помагаемо, помагаамопомагате, помагаете, помагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помагаѭтъ, помагаѫтъ, помагаѧтъ, помагаютъ, помагаѭть, помагаѫть, помагаѧть, помагають, помагаѭт, помагаѫт, помагаѧт, помагаютпомагавѣ, помагаевѣ, помагаавѣпомагата, помагаета, помагаатапомагате, помагаете, помагаатепомагапомага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помагамъ, помагамь, помагампомагатепомагавѣпомагатапомагахъ, помагахь, помагахпомага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помагапомагахомъ, помагахомь, помагахом, помагахмꙑпомагастепомагашѧ, помагашѫ, помагаша, помагаше, помагахѫпомагаховѣпомагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помагастепомагаахъ, помагахъ, помагаахь, помагахь, помагаах, помагахпомагааше, помагашепомагааше, помагашепомагаахомъ, помагахомъ, помагаахомь, помагахомь, помагаахом, помагахомпомагаашете, помагашете, помагаасте, помагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помагаахѫ, помагахѫ, помагаахѹ, помагахѹпомагааховѣ, помагаховѣпомагаашета, помагашета, помагааста, помагастапомагаашете, помагашете, помагаасте, помагасте
помагат -помагаѭ -помагаш несв 1. Помагам; оказвам съдействие при преодоляване на опасности, изпитания се бо бъ помагаетъ мі СП 53.6 Срв. СЕ77b 9 мілость твоѣ гі помагаше мьнѣ СП 93.18 гꙿда бо вь ратехъ обрѣтахомъ сꙙ.  помолꙗхомъ ба. то помагааше намъ  оделѣваахомъ С 72.24 боже помагаѧ рабѹ ... помоꙁ  мнѣ С 160.18 господь же помагааше вьсѣмъ подвꙁаѭштмъ сꙙ на мѫен С 210.5—6 помагааше мѹ богъ вь вьсемъ С 285.24 помагаѩ Помагащ, който помага побѣдѫ сътвор ... на пагѹбнꙑѧ персꙑ.  на помагаѭштꙙѧ тѣмꙿ срацнꙑ С 566.24 2. Прич. сег. деят. като същ. помагаѩ м ед ὁ βοηϑῶν Помощник не отъстѫпі отъ мене ѣко скръбъ бліꙁъ. ѣко нѣстъ помагаѩі СП 21.12 съмѣр сѩ въ трѹдѣхъ срдце іхъ. ї ꙁнемогѫ  не бѣ помагаѩ СП 106.12 СП СЕ С Гр βοηϑέω συνεργέω συνηγορέω τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν ἀνδρείαν παρέχομαι Нвб помагам ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА