Исторически речник
помават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
помаватпомаваѭ, помаваѫ, помаваѧ, помаваюпомаваш, помаваеш, помаваашпомаватъ, помаваетъ, помаваатъ, помавать, помаваеть, помаваать, помават, помавает, помаваатпомавамъ, помаваемъ, помаваамъ, помавамь, помаваемь, помаваамь, помавам, помаваем, помаваам, помавамо, помаваемо, помаваамопомавате, помаваете, помаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
помаваѭтъ, помаваѫтъ, помаваѧтъ, помаваютъ, помаваѭть, помаваѫть, помаваѧть, помавають, помаваѭт, помаваѫт, помаваѧт, помаваютпомававѣ, помаваевѣ, помаваавѣпомавата, помаваета, помаваатапомавате, помаваете, помаваатепомавапомава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помавамъ, помавамь, помавампомаватепомававѣпомаватапомавахъ, помавахь, помавахпомава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
помавапомавахомъ, помавахомь, помавахом, помавахмꙑпомавастепомавашѧ, помавашѫ, помаваша, помаваше, помавахѫпомаваховѣпомаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
помавастепомаваахъ, помавахъ, помаваахь, помавахь, помаваах, помавахпомавааше, помавашепомавааше, помавашепомаваахомъ, помавахомъ, помаваахомь, помавахомь, помаваахом, помавахомпомаваашете, помавашете, помаваасте, помавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
помаваахѫ, помавахѫ, помаваахѹ, помавахѹпомавааховѣ, помаваховѣпомаваашета, помавашета, помавааста, помавастапомаваашете, помавашете, помаваасте, помавасте
помават -помаваѭ -помаваш несв Обяснявам със знаци, давам знак с кимване, кимам ꙇ тъ бѣ помаваѩ мъ. ꙇ прѣбꙑвааше нѣмъ М Лк 1.22 З помаваахѫ же отъцю его како б хотѣлъ нарешт е. ꙇ спрошъ дъштцѫ напса глѧ М Лк 1.62 Изч М З А Гр διανεύω ἐννεύω Нвб Срв маам диал РБЕ ДА махам ОА ВА НГер ЕтМл БТР РБЕ помахнувам диал НГер ЕтМл ДА