Исторически речник
полѹт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
полѹт сѧ--полѹтъ, полѹть, полѹт--
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
полѹѧтъ, полѹѧть, полѹѧт--полѹте-полѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
------
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
полѹ--полѹшѧ, полѹшѫ, полѹша, полѹше, полѹхѫ--
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
полѹста--полѹааше, полѹаше--
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
полѹаахѫ, полѹахѫ, полѹаахѹ, полѹахѹ--полѹаашете, полѹашете, полѹаасте, полѹасте
полѹт сѧ -полѹѫ сѧ -полѹш сѧ св Получи ми се, удаде ми се еѡфлъ ... воѧ сътворвъ на скврънавꙑѧ срацнꙑ ꙁде.  се сътворвъ полѹ сꙙ мѹ. же мѹ бѣаше любо С 56.3—4 Изч С Гр οὐκ ἀποτυγχάνω Нвб получа се ОА ВА НТ НГер БТР ДА