Исторически речник
полѹдьн҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
полѹдьнь, полѹдьнъ, полѹдень, полѹденъполѹдьнꙗ, полѹдьнѣполѹдьнюполѹдьнь, полѹдьнъ, полѹдень, полѹденъполѹдьнꙗ, полѹдьнѣполѹдьнемь, полѹдьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
полѹдьнполѹдьнь, полѹдьнъ, полѹдень, полѹденъполѹдьнполѹдьнь, полѹдьнъ, полѹдень, полѹденъполѹдьнемь, полѹдьнемъполѹдьнѧ, полѹдьнѩ, полѹдьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
полѹдьнполѹдьнхъ, полѹдьнхьполѹдьнꙗ, полѹдьнѣполѹдьнюполѹдьнемаполѹдьне, полѹдьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
полѹдьнꙗ, полѹдьнѣполѹдьнюполѹдьне, полѹдьнѥполѹдьнꙗ, полѹдьнѣполѹдьнемь, полѹдьнемъполѹдьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
полѹдьнꙗ, полѹдьнѣполѹдьнь, полѹдьнъ, полѹдень, полѹденъполѹдьнемь, полѹдьнемъполѹдьнꙗ, полѹдьнѣполѹдьнполѹдьнхъ, полѹдьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
полѹдьнполѹдьнюполѹдьнемаполѹдьнꙗ, полѹдьнѣполѹдьнѧ, полѹдьн̑ѩ, полѹдьн̑ѭ, полѹдьн̑е, полѹдьн̑ѥполѹдьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
полѹдьн̑ѭ, полѹдьнѧ, полѹдьн̑ѩ, полѹдьнюполѹдьнеѭ, полѹдьнеѫ, полѹдьнеѧ, полѹдьнеюполѹдьнполѹдьнѧ, полѹдьн̑ѩ, полѹдьн̑ѭ, полѹдьн̑е, полѹдьн̑ѥполѹдьнь, полѹдьнъ, полѹдень, полѹденъполѹдьнꙗмь, полѹдьнꙗмъ, полѹдьнѣмь, полѹдьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
полѹдьнѧ, полѹдьн̑ѩ, полѹдьн̑ѭ, полѹдьн̑е, полѹдьн̑ѥполѹдьнꙗм, полѹдьнѣмполѹдьнꙗхъ, полѹдьнѣхьполѹдьнполѹдьнюполѹдьнꙗма, полѹдьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
полѹдьнь, полѹдьн, полѹдьне, полѹдьн, полѹдънь, полѹдън, полѹдъне, полѹдънполѹдьнꙗго, полѹдьнꙗего, полѹдьнꙗаго, полѹдьнꙗго, полѹдьнего, полѹдьнега, полѹдьнѣго, полѹдьнѣего, полѹдьнѣаго, полѹдьнѣго, полѹдьнѧго, полѹдьнѧего, полѹдьнѧаго, полѹдьнѧго, полѹдьнго, полѹдънꙗго, полѹдънꙗего, полѹдънꙗаго, полѹдънꙗго, полѹдънего, полѹдънега, полѹдънѣго, полѹдънѣего, полѹдънѣаго, полѹдънѣго, полѹдънѧго, полѹдънѧего, полѹдънѧаго, полѹдънѧго, полѹдънгополѹдьнюмѹ, полѹдьнюемѹ, полѹдьнюѹмѹ, полѹдьнююмѹ, полѹдьнюмѹ, полѹдьнемѹ, полѹдьнмѹ, полѹдънюмѹ, полѹдънюемѹ, полѹдънюѹмѹ, полѹдънююмѹ, полѹдънюмѹ, полѹдънемѹ, полѹдънмѹполѹдьнь, полѹдьн, полѹдьне, полѹдьн, полѹдънь, полѹдън, полѹдъне, полѹдънполѹдьнꙗго, полѹдьнꙗего, полѹдьнꙗаго, полѹдьнꙗго, полѹдьнего, полѹдьнега, полѹдьнѣго, полѹдьнѣего, полѹдьнѣаго, полѹдьнѣго, полѹдьнѧго, полѹдьнѧего, полѹдьнѧаго, полѹдьнѧго, полѹдьнго, полѹдънꙗго, полѹдънꙗего, полѹдънꙗаго, полѹдънꙗго, полѹдънего, полѹдънега, полѹдънѣго, полѹдънѣего, полѹдънѣаго, полѹдънѣго, полѹдънѧго, полѹдънѧего, полѹдънѧаго, полѹдънѧго, полѹдънгополѹдьнмь, полѹдьнмь, полѹдьнмъ, полѹдьнмъ, полѹдънмь, полѹдънмь, полѹдънмъ, полѹдънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
полѹдьнмь, полѹдьнмь, полѹдьнмъ, полѹдьнмъ, полѹдьнемь, полѹдьнемъ, полѹдьнѣмь, полѹдьнѣмъ, полѹдънмь, полѹдънмь, полѹдънмъ, полѹдънмъ, полѹдънемь, полѹдънемъ, полѹдънѣмь, полѹдънѣмъполѹдьнь, полѹдьн, полѹдьне, полѹдьн, полѹдънь, полѹдън, полѹдъне, полѹдънполѹдьн, полѹдьн, полѹдън, полѹдънполѹдьнхъ, полѹдьнхъ, полѹдьнхь, полѹдьннхь, полѹдънхъ, полѹдънхъ, полѹдънхь, полѹдъннхьполѹдьнмъ, полѹдьнмъ, полѹдьнмь, полѹдьнмь, полѹдънмъ, полѹдънмъ, полѹдънмь, полѹдънмьполѹдьннѧѧ, полѹдьнѩѧ, полѹдьнѧѩ, полѹдьнꙗѧ, полѹдьнѧꙗ, полѹдьнꙗꙗ, полѹдьнꙗа, полѹдьнее, полѹдьне, полѹдьне, полѹдънѧѧ, полѹдънѩѧ, полѹдънѧѩ, полѹдънꙗѧ, полѹдънѧꙗ, полѹдънꙗꙗ, полѹдънꙗа, полѹдънее, полѹдъне, полѹдъне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
полѹдьнм, полѹдьнм, полѹдънм, полѹдънмполѹдьнхъ, полѹдьнхъ, полѹдьнхь, полѹдьнхь, полѹдънхъ, полѹдънхъ, полѹдънхь, полѹдънхьполѹдьнꙗꙗ, полѹдьнѣꙗ, полѹдьнꙗа, полѹдьнѣа, полѹдьнѣѣ, полѹдьнѧѧ, полѹдънꙗꙗ, полѹдънѣꙗ, полѹдънꙗа, полѹдънѣа, полѹдънѣѣ, полѹдънѧѧполѹдьнюю, полѹдънююполѹдьнма, полѹдьнма, полѹдънма, полѹдънмаполѹдьне, полѹдьнее, полѹдъне, полѹдънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
полѹдьнꙗго, полѹдьнꙗего, полѹдьнꙗаго, полѹдьнꙗго, полѹдьнего, полѹдьнега, полѹдьнѣго, полѹдьнѣего, полѹдьнѣаго, полѹдьнѣго, полѹдьнѧго, полѹдьнѧего, полѹдьнѧаго, полѹдьнѧго, полѹдьнго, полѹдънꙗго, полѹдънꙗего, полѹдънꙗаго, полѹдънꙗго, полѹдънего, полѹдънега, полѹдънѣго, полѹдънѣего, полѹдънѣаго, полѹдънѣго, полѹдънѧго, полѹдънѧего, полѹдънѧаго, полѹдънѧго, полѹдънгополѹдьнюмѹ, полѹдьнюемѹ, полѹдьнюѹмѹ, полѹдьнююмѹ, полѹдьнюмѹ, полѹдьнемѹ, полѹдьнмѹ, полѹдънюмѹ, полѹдънюемѹ, полѹдънюѹмѹ, полѹдънююмѹ, полѹдънюмѹ, полѹдънемѹ, полѹдънмѹполѹдьнне, полѹдьнее, полѹдънне, полѹдънееполѹдьнꙗго, полѹдьнꙗего, полѹдьнꙗаго, полѹдьнꙗго, полѹдьнего, полѹдьнега, полѹдьнѣго, полѹдьнѣего, полѹдьнѣаго, полѹдьнѣго, полѹдьнѧго, полѹдьнѧего, полѹдьнѧаго, полѹдьнѧго, полѹдьнго, полѹдънꙗго, полѹдънꙗего, полѹдънꙗаго, полѹдънꙗго, полѹдънего, полѹдънега, полѹдънѣго, полѹдънѣего, полѹдънѣаго, полѹдънѣго, полѹдънѧго, полѹдънѧего, полѹдънѧаго, полѹдънѧго, полѹдънгополѹдьнмь, полѹдьнмь, полѹдьнмъ, полѹдьнмъ, полѹдънмь, полѹдънмь, полѹдънмъ, полѹдънмъполѹдьнмь, полѹдьнмь, полѹдьнмъ, полѹдьнмъ, полѹдьнемь, полѹдьнемъ, полѹдьнѣмь, полѹдьнѣмъ, полѹдънмь, полѹдънмь, полѹдънмъ, полѹдънмъ, полѹдънемь, полѹдънемъ, полѹдънѣмь, полѹдънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
полѹдьне, полѹдьнее, полѹдъне, полѹдънееполѹдьнꙗꙗ, полѹдьнꙗа, полѹдьнꙗѧ, полѹдьнѧѧ, полѹдьнѣꙗ, полѹдьнѣа, полѹдьнѣѣ, полѹдънꙗꙗ, полѹдънꙗа, полѹдънꙗѧ, полѹдънѧѧ, полѹдънѣꙗ, полѹдънѣа, полѹдънѣѣполѹдьнхъ, полѹдьнхъ, полѹдьнхь, полѹдьннхь, полѹдънхъ, полѹдънхъ, полѹдънхь, полѹдъннхьполѹдьнмъ, полѹдьнмъ, полѹдьнмь, полѹдьнмь, полѹдънмъ, полѹдънмъ, полѹдънмь, полѹдънмьполѹдьнꙗꙗ, полѹдьнꙗа, полѹдьнꙗѧ, полѹдьнѧѧ, полѹдьнѣꙗ, полѹдьнѣа, полѹдьнѣѣ, полѹдънꙗꙗ, полѹдънꙗа, полѹдънꙗѧ, полѹдънѧѧ, полѹдънѣꙗ, полѹдънѣа, полѹдънѣѣполѹдьнм, полѹдьнм, полѹдънм, полѹдънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
полѹдьнхъ, полѹдьнхъ, полѹдьнхь, полѹдьнхь, полѹдънхъ, полѹдънхъ, полѹдънхь, полѹдънхьполѹдьн, полѹдънполѹдьнюю, полѹдънююполѹдьнма, полѹдьнма, полѹдънма, полѹдънмаполѹдьнꙗꙗ, полѹдьнꙗа, полѹдьнѣꙗ, полѹдьнѣа, полѹдьнѣѣ, полѹдьнѧѧполѹдьнѧѧ, полѹдьнѩѧ, полѹдьнее, полѹдьнѥѥ, полѹдьнеѥ, полѹдьнꙗѧ, полѹдьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
полѹдьн, полѹдьнеполѹдьнѭѭ, полѹдьнеѭ, полѹдьнѧѧ, полѹдьнѩѧ, полѹдьнююполѹдьнеѭ, полѹдьнеѫ, полѹдьнѥѭ, полѹдьнѥѫ, полѹдьнѭѭ, полѹдьнеѧ, полѹдьнею, полѹдьнѥѧ, полѹдьнѥюполѹдьн, полѹдьнѣполѹдьнѧѧ, полѹдьнѩѩ, полѹдьнѩѧ, полѹдьнꙗѧ, полѹдьнѭѭ, полѹдьнее, полѹдьнѥе, полѹдьнѧполѹдьнхъ, полѹдьнхь, полѹдьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
полѹдьнмъ, полѹдьнмь, полѹдьнмьполѹдьнѧѧ, полѹдьнѩѩ, полѹдьнѩѧ, полѹдьнꙗѧ, полѹдьнѭѭ, полѹдьнее, полѹдьнѥе, полѹдьнѧполѹдьнм, полѹдьнмполѹдьнхъ, полѹдьнхь, полѹдьнхьполѹдьнполѹдьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
полѹдьнма, полѹдьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
полѹдьн҄ь - прил Пладнешки, който се отнася до пладне, до средата на деня, до времето за обяд не ѹбоіш сѩ ... ото сърѩштѩ і демона полѹдьнѣего СП 90.6 Изч СП Гр μεσημβρινός Нвб полуден остар ВА