Исторически речник
положень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
положен, положеньположенꙗ, положена, положеньꙗположеню, положенѹ, положеньюположенмь, положеньмь, положенмъ, положеньмъ, положенмь, положенмъположен, положень, положенположенꙗ, положена, положеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
положен, положень, положенеположенмъ, положеньмъ, положенмь, положеньмь, положенмъ, положенмь, положеномъ, положенамъположен, положень, положен, положенмположенхъ, положеньхъ, положенхь, положеньхь, положенхъ, положенхьположен, положеньположеню, положенѹ, положенью
NnDu
положенма, положеньма, положенма, положенма
положень -ꙗ ср Вложение, влог, оборотни средства дьвѣ прда.  же пꙙть такожде. онѹде же пон҄еже отъ тогожде положенꙗ. овъ множа  овъ же хѹжде прносъ покаꙁаста С 376.8 положень ьстьнꙑѩ  свѧтꙑѩ рꙁꙑ свѧтꙑѩ богородцѧ Полагане на честната дреха на Пресвета Богородица във Влахерна. Пр. на 2 юли мⷺца юⷧ҇. б҃. положене естънъѩ  стъѩ рꙁъ стъѩ бцѧ А 150а 27 Изч А С Гр ὑπόϑεσις положен положене Нвб Срв положение ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР