Исторически речник
полꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
полꙗтполѣѭ, полѣѫ, полѣѧ, полѣюполѣш, полѣеш, полѣашполѣтъ, полѣетъ, полѣатъ, полѣть, полѣеть, полѣать, полѣт, полѣет, полѣатполѣмъ, полѣемъ, полѣамъ, полѣмь, полѣеть, полѣать, полѣм, полѣет, полѣат, полѣмо, полѣемо, полѣамополѣте, полѣете, полѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
полѣѭтъ, полѣѫтъ, полѣѧтъ, полѣютъ, полѣѭть, полѣѫть, полѣѧть, полѣють, полѣѭт, полѣѫт, полѣѧт, полѣютполѣвѣ, полѣевѣ, полѣавѣполѣта, полѣета, полѣатаполѣте, полѣете, полѣатеполѣ, полполѣ, пол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
полѣмъ, полмъ, полѣмь, полмь, полѣм, полмполѣте, полтеполѣвѣ, полвѣполѣта, полтаполꙗхъ, полахъ, польꙗхъ, полѣхъ, польѣхъ, полꙗхь, полахь, польꙗхь, полѣхь, польѣхь, полꙗх, польꙗх, полѣх, польѣх, полѧхъ, полѧхь, полѧх, полахполꙗ, польꙗ, полѣ, польѣ, полѧ, пола
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
полꙗ, польꙗ, полѣ, польѣ, полѧ, полаполꙗхомъ, полахомъ, польꙗхомъ, полѣхомъ, польѣхомъ, полꙗхомь, полахомь, польꙗхомь, полѣхомь, польѣхомь, полꙗхом, польꙗхом, полахом, полѣхом, польѣхом, полꙗхмꙑ, полахмꙑ, польꙗхмꙑ, полѣхмꙑ, польѣхмꙑ, полѧхомъ, полѧхомь, полѧхомполꙗсте, польꙗсте, полѣсте, польѣсте, полѧсте, поластеполꙗшѧ, полашѧ, польꙗшѧ, полѣшѧ, польѣшѧ, полꙗшѫ, полашѫ, польꙗшѫ, полѣшѫ, польѣшѫ, полꙗша, польꙗша, полѣша, польѣша, полꙗше, полаше, польꙗше, полѣше, польѣше, полꙗхѫ, польꙗхѫ, полѣхѫ, полахѫ, польѣхѫ, полѧшаполꙗховѣ, польꙗховѣ, полѣховѣ, польѣховѣ, полѧховѣ, полаховѣполꙗста, польꙗста, полѣста, польѣста, полѧста, поласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
полꙗсте, польꙗсте, полѣсте, польѣсте, полѧсте, поластеполꙗахъ, полаахъ, польꙗахъ, полꙗахь, полаахь, польꙗахь, полꙗах, польꙗах, полаахполꙗаше, польꙗаше, полаашеполꙗаше, польꙗаше, полаашеполꙗахомъ, польꙗахомъ, полꙗахомь, польꙗахомь, полꙗахом, польꙗахом, полаахомъ, полаахомь, полаахомполꙗашете, польꙗашете, полꙗасте, польꙗасте, полаашете, полаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
полꙗахѫ, польꙗахѫ, полꙗахѹ, польꙗахѹ, полаахѫ, полаахѹполꙗаховѣ, польꙗаховѣ, полааховѣполꙗашета, польꙗашета, полꙗаста, польꙗаста, полаашета, полаастаполꙗашете, польꙗашете, полꙗасте, польꙗасте, полаашете, полаасте
полꙗт -полѣѭ -полѣш св 1. Полея, излея, възлея течност върху някого надъ тѣломъ го. акꙑ надъ жвомъ. полꙗ свꙙштеноѭ водоѭ тѣло С 537.6 благословесенъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьн҄е. полꙗтъ масломъ  вномъ. въпадъшааго вь раꙁбонкꙑ С 329.27 2. Облея, залея нещо по цялата му повърхност вьсь же народъ събъравъ сꙙ стоꙗхѫ поꙁорѹѭште мѫенка ... онъ же аште  полꙗно бѣаше крьвѭ вьсе тѣло С 117.17 3. Напоя, залея изобилно гвоꙁдѧ острꙑ въноꙁшꙙ въ ѹнѹштѫ.  обѹшꙙ .  бѭште го женѣахѫ. ꙗкоже кръв го ꙁемьѭ полꙗт С 17.22 Изч С Гр ἐπιχέω περιρρέω πληρόω Нвб полея, поливам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА