Исторически речник
покѫпат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покѫпат сѧпокѫплѭ, покѫплѧ, покѫплюпокѫплешпокѫплетъ, покѫплеть, покѫплетпокѫплемъ, покѫплемь, покѫплем, покѫплемопокѫплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покѫплѭтъ, покѫплѧтъ, покѫплютъ, покѫплѭть, покѫплѧть, покѫплють, покѫплѭт, покѫплѧт, покѫплютпокѫплевѣпокѫплетапокѫплетепокѫплпокѫпл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покѫплмъ, покѫплѣмъ, покѫплꙗмъ, покѫплмь, покѫплѣмь, покѫплꙗмь, покѫплм, покѫплѣм, покѫплꙗмпокѫплте, покѫплѣте, покѫплꙗтепокѫплвѣ, покѫплѣвѣ, покѫплꙗвѣпокѫплта, покѫплѣта, покѫплꙗтапокѫпахъ, покѫпахь, покѫпахпокѫпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покѫпапокѫпахомъ, покѫпахомь, покѫпахом, покѫпахмꙑпокѫпастепокѫпашѧ, покѫпашѫ, покѫпаша, покѫпаше, покѫпахѫпокѫпаховѣпокѫпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покѫпастепокѫпаахъ, покѫпахъ, покѫпаахь, покѫпахь, покѫпаах, покѫпахпокѫпааше, покѫпашепокѫпааше, покѫпашепокѫпаахомъ, покѫпахомъ, покѫпаахомь, покѫпахомь, покѫпаахом, покѫпахомпокѫпаашете, покѫпашете, покѫпаасте, покѫпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покѫпаахѫ, покѫпахѫ, покѫпаахѹ, покѫпахѹпокѫпааховѣ, покѫпаховѣпокѫпаашета, покѫпашета, покѫпааста, покѫпастапокѫпаашете, покѫпашете, покѫпаасте, покѫпасте
покѫпат сѧ -покѫплѭ сѧ -покѫпл҄еш сѧ св Умия се, измия се  отъ кѹплѧ аште не покѫплѭтъ сѧ не ѣдѧтъ М Мк 7.4 З Изч М З Гр βαπτίζομαι Нвб покъпя [се] ’къпя се кратко, малко време’ ОА НГер ЕтМл АР