Исторически речник
покꙑвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
покꙑван, покꙑваньпокꙑванꙗ, покꙑвана, покꙑваньꙗпокꙑваню, покꙑванѹ, покꙑваньюпокꙑванмь, покꙑваньмь, покꙑванмъ, покꙑваньмъ, покꙑванмь, покꙑванмъпокꙑван, покꙑвань, покꙑванпокꙑванꙗ, покꙑвана, покꙑваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
покꙑван, покꙑвань, покꙑванепокꙑванмъ, покꙑваньмъ, покꙑванмь, покꙑваньмь, покꙑванмъ, покꙑванмь, покꙑваномъ, покꙑванамъпокꙑван, покꙑвань, покꙑван, покꙑванмпокꙑванхъ, покꙑваньхъ, покꙑванхь, покꙑваньхь, покꙑванхъ, покꙑванхьпокꙑван, покꙑваньпокꙑваню, покꙑванѹ, покꙑванью
NnDu
покꙑванма, покꙑваньма, покꙑванма, покꙑванма
покꙑвань -ꙗ ср покꙑвань главꙑ κίνησις κεφαλῆς Поклащане на [с] глава [като израз на неодобрение, пренебрежение, презрение, съжаление] положлъ нꙑ есі въ прітъѭ въ ѩꙁꙑцѣхъ. покꙑванье главꙑ въ людехъ СП 43.15 Изч СП покꙑванье Нвб покинване ’кимване с глава’ остар НГер