Исторически речник
покѹшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покѹшатпокѹшаѭ, покѹшаѫ, покѹшаѧ, покѹшаюпокѹшаш, покѹшаеш, покѹшаашпокѹшатъ, покѹшаетъ, покѹшаатъ, покѹшать, покѹшаеть, покѹшаать, покѹшат, покѹшает, покѹшаатпокѹшамъ, покѹшаемъ, покѹшаамъ, покѹшамь, покѹшаемь, покѹшаамь, покѹшам, покѹшаем, покѹшаам, покѹшамо, покѹшаемо, покѹшаамопокѹшате, покѹшаете, покѹшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покѹшаѭтъ, покѹшаѫтъ, покѹшаѧтъ, покѹшаютъ, покѹшаѭть, покѹшаѫть, покѹшаѧть, покѹшають, покѹшаѭт, покѹшаѫт, покѹшаѧт, покѹшаютпокѹшавѣ, покѹшаевѣ, покѹшаавѣпокѹшата, покѹшаета, покѹшаатапокѹшате, покѹшаете, покѹшаатепокѹшапокѹша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покѹшамъ, покѹшамь, покѹшампокѹшатепокѹшавѣпокѹшатапокѹшахъ, покѹшахь, покѹшахпокѹша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покѹшапокѹшахомъ, покѹшахомь, покѹшахом, покѹшахмꙑпокѹшастепокѹшашѧ, покѹшашѫ, покѹшаша, покѹшаше, покѹшахѫпокѹшаховѣпокѹшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покѹшастепокѹшаахъ, покѹшахъ, покѹшаахь, покѹшахь, покѹшаах, покѹшахпокѹшааше, покѹшашепокѹшааше, покѹшашепокѹшаахомъ, покѹшахомъ, покѹшаахомь, покѹшахомь, покѹшаахом, покѹшахомпокѹшаашете, покѹшашете, покѹшаасте, покѹшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покѹшаахѫ, покѹшахѫ, покѹшаахѹ, покѹшахѹпокѹшааховѣ, покѹшаховѣпокѹшаашета, покѹшашета, покѹшааста, покѹшастапокѹшаашете, покѹшашете, покѹшаасте, покѹшасте
покѹшат -покѹшаѭ -покѹшаш несв Намислям, решавам да направя нещо; опитвам робъ же вьсхотѣ то же сьтвор. а л владꙑка не може. же е покѹшалъ С 502.7 Изч С Гр εὐδοκέω Нвб Срв изкушавам се