Исторически речник
покрꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покрꙑватпокрꙑваѭ, покрꙑваѫ, покрꙑваѧ, покрꙑваюпокрꙑваш, покрꙑваеш, покрꙑваашпокрꙑватъ, покрꙑваетъ, покрꙑваатъ, покрꙑвать, покрꙑваеть, покрꙑваать, покрꙑват, покрꙑвает, покрꙑваатпокрꙑвамъ, покрꙑваемъ, покрꙑваамъ, покрꙑвамь, покрꙑваемь, покрꙑваамь, покрꙑвам, покрꙑваем, покрꙑваам, покрꙑвамо, покрꙑваемо, покрꙑваамопокрꙑвате, покрꙑваете, покрꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покрꙑваѭтъ, покрꙑваѫтъ, покрꙑваѧтъ, покрꙑваютъ, покрꙑваѭть, покрꙑваѫть, покрꙑваѧть, покрꙑвають, покрꙑваѭт, покрꙑваѫт, покрꙑваѧт, покрꙑваютпокрꙑвавѣ, покрꙑваевѣ, покрꙑваавѣпокрꙑвата, покрꙑваета, покрꙑваатапокрꙑвате, покрꙑваете, покрꙑваатепокрꙑвапокрꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покрꙑвамъ, покрꙑвамь, покрꙑвампокрꙑватепокрꙑвавѣпокрꙑватапокрꙑвахъ, покрꙑвахь, покрꙑвахпокрꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покрꙑвапокрꙑвахомъ, покрꙑвахомь, покрꙑвахом, покрꙑвахмꙑпокрꙑвастепокрꙑвашѧ, покрꙑвашѫ, покрꙑваша, покрꙑваше, покрꙑвахѫпокрꙑваховѣпокрꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покрꙑвастепокрꙑваахъ, покрꙑвахъ, покрꙑваахь, покрꙑвахь, покрꙑваах, покрꙑвахпокрꙑвааше, покрꙑвашепокрꙑвааше, покрꙑвашепокрꙑваахомъ, покрꙑвахомъ, покрꙑваахомь, покрꙑвахомь, покрꙑваахом, покрꙑвахомпокрꙑваашете, покрꙑвашете, покрꙑваасте, покрꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покрꙑваахѫ, покрꙑвахѫ, покрꙑваахѹ, покрꙑвахѹпокрꙑвааховѣ, покрꙑваховѣпокрꙑваашета, покрꙑвашета, покрꙑвааста, покрꙑвастапокрꙑваашете, покрꙑвашете, покрꙑваасте, покрꙑвасте
покрꙑват -покрꙑваѭ -покрꙑваш несв 1. Покривам, скривам, потулвам нктоже ѹбѹ свѣтльнка въжегъ. покрꙑваатъ его съсѫдомь М Лк 8.16 З А СК онъ псаньімь съкровште покріваше К 1b 16 Слагам нещо като преграда, прикривам, притулвам. овъ же колѣнома лце покрꙑвааше С 466.13 лстве смоквно вьꙁьмъ. сво стѹдъ покрꙑвааше С 348.2—3 2. Покривам, застилам, обвивам  с н҄ма носꙙтъ прѣстолꙑ.  покрꙑваѭтъ шестокрльн С 458.14 Образно.  сльньце лютоѭ покрꙑвамо сꙙ жел҄еѭ С 426.22 3. Покривам, заливам [с вода], заемам изцяло повърхността на нещо ꙇ се трѫсъ велкъ бꙑстъ въ мор. ѣко покрꙑват сѧ кораблю влънам М Мт 8.24 З гі ... пропнаѩ неба ѣко  кожѫ. покрꙑваѩ водамі прѣвꙑспръпѣ его СП 103.2 покрꙑват сѧ Изч М З А СК СП К С Гр καλύπτω συγκαλύπτω στεγάζω κατακαλύπτω покріват Нвб покривам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА