Исторически речник
покор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
покор҄ен, покор҄еньпокор҄енꙗ, покор҄ена, покор҄еньꙗпокор҄еню, покор҄енѹ, покор҄еньюпокор҄енмь, покор҄еньмь, покор҄енмъ, покор҄еньмъ, покор҄енмь, покор҄енмъпокор҄ен, покор҄ень, покор҄енпокор҄енꙗ, покор҄ена, покор҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
покор҄ен, покор҄ень, покор҄енепокор҄енмъ, покор҄еньмъ, покор҄енмь, покор҄еньмь, покор҄енмъ, покор҄енмь, покор҄еномъ, покор҄енамъпокор҄ен, покор҄ень, покор҄ен, покор҄енмпокор҄енхъ, покор҄еньхъ, покор҄енхь, покор҄еньхь, покор҄енхъ, покор҄енхьпокор҄ен, покор҄еньпокор҄еню, покор҄енѹ, покор҄енью
NnDu
покор҄енма, покор҄еньма, покор҄енма, покор҄енма
покор҄ень -ꙗ ср Покорство, покорност, подчинение се сѫтъ дѣла. алъкане ... съмѣрене. покорене СЕ 69b 24—25 он же покоренї стааго конона досел прѣбꙑшꙙ С 53.19 на покаꙁан покореню С 321.27—28 вѣдѣ бо ваше покорен С 495.4—5 Изч СЕ С Гр ὑποταγή πειϑήνιον покорен покорене Нвб покорение остар ВА ЕтМл Срв покорност ОА АК НГер БТР АР покоряване ОА НГер АР