Исторически речник
поконъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
поконъ, поконьпоконапоконѹпоконъ, поконьпоконапокономь, покономъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
поконѣпоконе, поконꙑпоконпоконъ, поконьпокономъ, покономьпоконꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
поконꙑпоконѣхъ, поконѣхьпоконапоконѹпокономапоконо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
поконапоконѹпоконопоконапокономь, покономъпоконѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
поконапоконъ, поконьпокономъ, покономьпоконапоконꙑпоконѣхъ, поконѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
поконѣпоконѹпокономапоконапоконꙑ, поконѫпоконѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
поконѫ, поконѹпоконоѭ, поконоѫ, поконоѧ, поконоюпоконѣпоконꙑпоконъ, поконьпоконамъ, поконамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
поконꙑпоконампоконахъ, поконахьпоконѣпоконѹпоконама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
поконꙑ, поконꙑ, поконопоконаго, поконаего, поконааго, поконаго, поконого, поконога, поконгопоконѹмѹ, поконѹемѹ, поконѹѹмѹ, поконѹмѹ, поконоомѹ, покономѹ, поконоѹмѹ, поконмѹпоконꙑ, поконꙑ, поконопоконаго, поконаего, поконааго, поконаго, поконого, поконога, поконгопоконꙑмь, поконꙑмь, поконꙑмъ, поконꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
поконѣмь, поконѣемь, поконѣѣмь, поконѣамь, поконѣмь, поконѣмъ, поконѣемъ, поконѣѣмъ, поконѣамъ, поконѣмъ, покономь, покономъпоконꙑ, поконꙑ, поконопоконпоконꙑхъ, поконꙑхъ, поконꙑхь, поконꙑхь, поконѣхъ, поконѣхьпоконꙑмъ, поконꙑмъ, поконꙑмь, поконꙑмь, поконѣмъ, поконѣмьпоконꙑѧ, поконꙑꙗ, поконꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
поконꙑм, поконꙑмпоконꙑхъ, поконꙑхъ, поконꙑхь, поконꙑхьпоконаꙗ, поконаа, поконаѣпоконѹю, поконоюпоконꙑма, поконꙑмапоконо, поконое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
поконаго, поконаего, поконааго, поконаго, поконого, поконога, поконгопоконѹмѹ, поконѹемѹ, поконѹѹмѹ, поконѹмѹ, поконоомѹ, покономѹ, поконоѹмѹ, поконмѹпоконо, поконоепоконаго, поконаего, поконааго, поконаго, поконого, поконога, поконгопоконꙑмь, поконꙑмь, поконꙑмъ, поконꙑмъпоконѣмь, поконѣемь, поконѣѣмь, поконѣамь, поконѣмь, поконѣмъ, поконѣемъ, поконѣѣмъ, поконѣамъ, поконѣмъ, покономь, покономъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
поконо, поконоепоконаꙗ, поконаа, поконаѣ, поконаѧпоконꙑхъ, поконꙑхъ, поконꙑхь, поконꙑхь, поконѣхъ, поконѣхьпоконꙑмъ, поконꙑмъ, поконꙑмь, поконꙑмь, поконѣмъ, поконѣмьпоконаꙗ, поконаа, поконаѣ, поконаѧпоконꙑм, поконꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
поконꙑхъ, поконꙑхъ, поконꙑхь, поконꙑхьпоконѣпоконѹю, поконоюпоконꙑма, поконꙑмапоконаꙗ, поконаа, поконаѣ, поконаѧпоконꙑѧ, поконꙑꙗ, поконѫѭ, поконꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
поконѣ, поконопоконѫѭ, поконѹю, поконоѭ, поконоюпоконѫѭ, поконоѫ, поконоѧ, поконоюпоконѣпоконꙑѧ, поконꙑꙗ, поконꙑепоконꙑхъ, поконꙑхъ, поконѣхъ, поконꙑхь, поконꙑхь, поконѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
поконꙑмъ, поконꙑмъ, поконѣмъ, поконꙑмь, поконꙑмь, поконѣмьпоконꙑѧ, поконꙑꙗ, поконꙑепоконꙑм, поконꙑмпоконꙑхъ, поконꙑхъ, поконꙑхь, поконꙑхьпоконѣпоконѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
поконꙑма, поконꙑмапоконѣ, поконѣшпоконѣшапоконѣшѹ, поконѣшюпоконѣпоконѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
поконѣшемь, поконѣшемъпоконѣшпоконѣпоконѣше, поконѣшпоконѣшь, поконѣшъпоконѣшемъ, поконѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
поконѣшѧпоконѣшпоконѣшхъ, поконѣшхьпоконѣшапоконѣшѹ, поконѣшюпоконѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
поконѣе, поконѣ, поконѣшепоконѣшапоконѣшѹ, поконѣшюпоконѣе, поконѣ, поконѣшепоконѣшапоконѣшемь, поконѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
поконѣшпоконѣе, поконѣпоконѣша, поконѣшпоконѣшь, поконѣшъпоконѣшемъ, поконѣшемьпоконѣша, поконѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
поконѣшпоконѣшхъ, поконѣшхьпоконѣшпоконѣшѹ, поконѣшюпоконѣшемапоконѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
поконѣшѧ, поконѣшѫ, поконѣшепоконѣшпоконѣшѫ, поконѣшѧ, поконѣшѹпоконѣшеѭ, поконѣшеѫ, поконѣшеѧ, поконѣшеюпоконѣшпоконѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
поконѣшѧ, поконѣшѫ, поконѣшепоконѣшь, поконѣшъпоконѣшамъ, поконѣшамьпоконѣшѧ, поконѣше, поконѣшѫпоконѣшампоконѣшахъ, поконѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
поконѣшпоконѣшѹ, поконѣшюпоконѣшамапоконѣ, поконѣшпоконѣшаго, поконѣшаего, поконѣшааго, поконѣшагопоконѣшѹмѹ, поконѣшѹемѹ, поконѣшѹѹмѹ, поконѣшѹмѹ, поконѣшюмѹ, поконѣшюемѹ, поконѣшюѹмѹ, поконѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
поконѣпоконѣшаго, поконѣшаего, поконѣшааго, поконѣшагопоконѣшмь, поконѣшмь, поконѣшмъ, поконѣшмъпоконѣшмь, поконѣшмь, поконѣшмъ, поконѣшмъпоконѣпоконѣше, поконѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
поконѣшхъ, поконѣшхъ, поконѣшхь, поконѣшхьпоконѣшмъ, поконѣшмъ, поконѣшмьпоконѣшѧѧ, поконѣшее, поконѣшѫѫпоконѣшм, поконѣшмпоконѣшхъ, поконѣшхъ, поконѣшхьпоконѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
поконѣшѹю, поконѣшююпоконѣшма, поконѣшмапоконѣе, поконѣ, поконѣшее, поконѣшепоконѣшаго, поконѣшаего, поконѣшааго, поконѣшагопоконѣшѹмѹ, поконѣшѹемѹ, поконѣшѹѹмѹ, поконѣшѹмѹ, поконѣшюмѹ, поконѣшюемѹ, поконѣшюѹмѹ, поконѣшюмѹпоконѣе, поконѣ, поконѣшее, поконѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
поконѣшаго, поконѣшаего, поконѣшааго, поконѣшагопоконѣшмь, поконѣшмь, поконѣшмъ, поконѣшмъпоконѣшмь, поконѣшмь, поконѣшмъ, поконѣшмъпоконѣе, поконѣ, поконѣшее, поконѣшепоконѣшаꙗ, поконѣшаѣ, поконѣшаѧпоконѣшхъ, поконѣшхъ, поконѣшхь, поконѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
поконѣшмъ, поконѣшмъ, поконѣшмьпоконѣшаꙗ, поконѣшаѣ, поконѣшаѧпоконѣшм, поконѣшмпоконѣшхъ, поконѣшхъ, поконѣшхьпоконѣшпоконѣшѹю, поконѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
поконѣшма, поконѣшмапоконѣшꙗ, поконѣшѣ, поконѣшаꙗпоконѣшѧѧ, поконѣшѧѩ, поконѣшѫѫ, поконѣшаѧ, поконѣшее, поконѣшеѥпоконѣшпоконѣшѫѫ, поконѣшѫѭ, поконѣшѧѧ, поконѣшѧѩ, поконѣшююпоконѣшѫѫ, поконѣшѫѭ, поконѣшѧѧ, поконѣшѧѩ, поконѣшюю, поконѣшеѭ, поконѣшеѫ, поконѣшеѧ, поконѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
поконѣшпоконѣшꙗ, поконѣшѣпоконѣшѧѧ, поконѣшѧѩ, поконѣшѫѫ, поконѣшаѧ, поконѣшее, поконѣшеѥпоконѣшхъ, поконѣшхъ, поконѣшхь, поконѣшхьпоконѣшмъ, поконѣшмъ, поконѣшмь, поконѣшмьпоконѣшѧѧ, поконѣшѧѩ, поконѣшѫѫ, поконѣшаѧ, поконѣшее, поконѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
поконѣшм, поконѣшмпоконѣшхъ, поконѣшхъ, поконѣшхь, поконѣшхьпоконѣшпоконѣшѹю, поконѣшююпоконѣшма, поконѣшма
поконъ -ꙑ прил 1. Спокоен, тих на водѣ покоінѣ въспітѣ мѩ СП 22.2 такова покона прѣде надъ мноѭ ношть С 265.14 2. Като същ. покона ср мн [τὰ] ἀναπαύσιμα Заупокойни, упокойни — църковно–богослужебни песни [стихири или канони], положени за съботната служба, за погребение и парастас се сѫтъ поⷦ҇на отъ сѫдѣ А 8d 1 Изч А СП С Гр τῆς ἀναπαύσεως ἀναπεπαυμένος покоінъ Нвб покоен ’спокоен’ остар ОА ВА АК НГер Срв [с]покоен