Исторически речник
поковат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поковатпоковѫ, поковѹпоковешпоковетъ, поковеть, поковетпоковемъ, поковемь, поковем, поковемопоковете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поковѫтъ, поковѹтъ, поковѫть, поковѹть, поковѫт, поковѹтпоковевѣпоковетапоковетепоковпоковв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поковѣмъ, поковѣмь, поковѣмпоковѣтепоковѣвѣпоковѣтапоковахъ, поковахь, поковахпокова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поковапоковахомъ, поковахомь, поковахом, поковахмꙑпоковастепоковашѧ, поковашѫ, поковаша, поковаше, поковахѫпоковаховѣпоковаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поковастепоковаахъ, поковахъ, поковѣхъ, поковаахь, поковахь, поковѣхь, поковаах, поковах, поковѣхпоковааше, поковаше, поковѣшепоковааше, поковаше, поковѣшепоковаахомъ, поковахомъ, поковѣхомъ, поковаахомь, поковахомь, поковѣхомь, поковаахом, поковахом, поковѣхомпоковаашете, поковашете, поковѣшете, поковаасте, поковасте, поковѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поковаахѫ, поковахѫ, поковѣхѫ, поковаахѹ, поковахѹ, поковѣхѹпоковааховѣ, поковаховѣ, поковѣховѣпоковаашета, поковашета, поковѣшета, поковааста, поковаста, поковѣстапоковаашете, поковашете, поковѣшете, поковаасте, поковасте, поковѣсте
поковат -поковѫ -поковеш св ꙁлатомъ покованъ χρυσοκόλλητος Обкован със злато се на колеснц ꙁлатомь покованѣ сѣждѫ С 368.13 Изч С Нвб покова св диал НТ НГер ЕтМл ДА