Исторически речник
поклѧкнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поклѧкнѫт*поклѧкнѫ*поклѧкнешпоклѧкнетъпоклѧкнемъпоклѧкнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поклѧкнѫтъ*поклѧкневѣ*поклѧкнета*поклѧкнете*поклѧкн*поклѧкн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*поклѧкнѣмъ*поклѧкнѣте*поклѧкнѣвѣ*поклѧкнѣта*поклѧкнѫхъ*поклѧкнѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*поклѧкнѫ*поклѧкнѫхомъ*поклѧкнѫсте*поклѧкнѫшѧ*поклѧкнѫховѣ*поклѧкнѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*поклѧкнѫсте*поклѧкнѣахъ*поклѧкнѣаше*поклѧкнѣаше*поклѧкнѣахомъ*поклѧкнѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*поклѧкнѣахѫ*поклѧкнѣаховѣ*поклѧкнѣашета*поклѧкнѣашете
поклѧкнѫт -поклѧкнѫ -поклѧкнеш св колѣнома поклѧкнѫт ποιέω γονυκλισίας Коленича въсходтъ патрархъ на амбонъ. ї аще к(лю) [...] поклонтъ сѧ колѣнома поклѧкъ Е 31а 2—3 Изч Е Нвб Срв подклекна, подклякам ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА подклекнувам диал ДА