Исторически речник
покадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
покадтпокаждѫ, покаждѹпокадшпокадтъ, покадть, покадтпокадмъ, покадмь, покадм, покадмопокадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
покадѧтъ, покадѧть, покадѧтпокадвѣпокадтапокадтепокадпокад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
покадмъ, покадмь, покадмпокадтепокадвѣпокадтапокадхъ, покадхь, покадхпокад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
покадпокадхомъ, покадхомь, покадхом, покадхмꙑпокадстепокадшѧ, покадшѫ, покадша, покадше, покадхѫпокадховѣпокадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
покадстепокаждаахъ, покаждахъ, покажахъ, покаждаахь, покаждахь, покажахь, покаждаах, покаждах, покажахпокаждааше, покаждаше, покажашепокаждааше, покаждаше, покажашепокаждаахомъ, покаждахомъ, покажахомъ, покаждаахомь, покаждахомь, покажахомь, покаждаахом, покаждахом, покажахомпокаждаашете, покаждашете, покажашете, покаждаасте, покаждасте, покажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
покаждаахѫ, покаждахѫ, покажахѫ, покаждаахѹ, покаждахѹ, покажахѹпокаждааховѣ, покаждаховѣ, покажаховѣпокаждаашета, покаждашета, покажашета, покаждааста, покаждаста, покажастапокаждаашете, покаждашете, покажашете, покаждаасте, покаждасте, покажасте
покадт -покаждѫ -покадш св Покадя, опуша с благовонна смола, прекадя бꙑстъ же слѹжѧштѹ емѹ. въ нѹ рѣдꙑ своеѩ. прѣдъ бмъ. по обꙑаю ерескѹмѹ. клю сѧ емѹ покадт въшедъшю въ црквъ гнѭ М Лк 1.9 З А пⷫ҇о ... покадⷮ҇ же ѡлътаⷬ҇.  глⷮ҇е мⷧо с҇ⷿ СЕ 42а 7 Изч М З А СЕ Гр ϑυμιάω Нвб покадя ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА