Исторически речник
потII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
потпоѭ, поѧ, поѫ, поюпошпотъ, поть, потпомъ, помь, пом, помопоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поѧтъ, поѧть, поѧтповѣпотапотепопо
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
помъ, помь, помпотеповѣпотапохъ, похь, похпо
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
попохомъ, похомь, похом, похмꙑпостепошѧ, пошѫ, поша, пошепоховѣпоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
постепоѣхъ, поѧхъ, поѣх, поѧхьпоѣше, поѧшепоѣше, поѧшепоѣхомъ, поѧхомъ, поѣхомь, поѧхомь, поѣхом, поѧхомпоѣшете, поѣсте, поѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поѣхѫ, поѣхѹ, поѧхѹпоѣховѣ, поѧховѣпоѣшета, поѣста, поѧстапоѣшете, поѣсте, поѧсте
пот -поѭ -пош несв Давам някому да пие, напоявам, напойвам оцьта напонъ бꙑстъ.  не полъ въ того мѣсто горесть С 474.9 Изч С Нвб поя ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Поище МИ ЙЗах,Кюст.кр Поянѝца МИ ЙЗах,Кюст