Исторически речник
поꙁꙑват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поꙁꙑватпоꙁꙑваѭ, поꙁꙑваѫ, поꙁꙑваѧ, поꙁꙑваюпоꙁꙑваш, поꙁꙑваеш, поꙁꙑваашпоꙁꙑватъ, поꙁꙑваетъ, поꙁꙑваатъ, поꙁꙑвать, поꙁꙑваеть, поꙁꙑваать, поꙁꙑват, поꙁꙑвает, поꙁꙑваатпоꙁꙑвамъ, поꙁꙑваемъ, поꙁꙑваамъ, поꙁꙑвамь, поꙁꙑваемь, поꙁꙑваамь, поꙁꙑвам, поꙁꙑваем, поꙁꙑваам, поꙁꙑвамо, поꙁꙑваемо, поꙁꙑваамопоꙁꙑвате, поꙁꙑваете, поꙁꙑваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поꙁꙑваѭтъ, поꙁꙑваѫтъ, поꙁꙑваѧтъ, поꙁꙑваютъ, поꙁꙑваѭть, поꙁꙑваѫть, поꙁꙑваѧть, поꙁꙑвають, поꙁꙑваѭт, поꙁꙑваѫт, поꙁꙑваѧт, поꙁꙑваютпоꙁꙑвавѣ, поꙁꙑваевѣ, поꙁꙑваавѣпоꙁꙑвата, поꙁꙑваета, поꙁꙑваатапоꙁꙑвате, поꙁꙑваете, поꙁꙑваатепоꙁꙑвапоꙁꙑва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поꙁꙑвамъ, поꙁꙑвамь, поꙁꙑвампоꙁꙑватепоꙁꙑвавѣпоꙁꙑватапоꙁꙑвахъ, поꙁꙑвахь, поꙁꙑвахпоꙁꙑва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поꙁꙑвапоꙁꙑвахомъ, поꙁꙑвахомь, поꙁꙑвахом, поꙁꙑвахмꙑпоꙁꙑвастепоꙁꙑвашѧ, поꙁꙑвашѫ, поꙁꙑваша, поꙁꙑваше, поꙁꙑвахѫпоꙁꙑваховѣпоꙁꙑваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поꙁꙑвастепоꙁꙑваахъ, поꙁꙑвахъ, поꙁꙑваахь, поꙁꙑвахь, поꙁꙑваах, поꙁꙑвахпоꙁꙑвааше, поꙁꙑвашепоꙁꙑвааше, поꙁꙑвашепоꙁꙑваахомъ, поꙁꙑвахомъ, поꙁꙑваахомь, поꙁꙑвахомь, поꙁꙑваахом, поꙁꙑвахомпоꙁꙑваашете, поꙁꙑвашете, поꙁꙑваасте, поꙁꙑвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поꙁꙑваахѫ, поꙁꙑвахѫ, поꙁꙑваахѹ, поꙁꙑвахѹпоꙁꙑвааховѣ, поꙁꙑваховѣпоꙁꙑваашета, поꙁꙑвашета, поꙁꙑвааста, поꙁꙑвастапоꙁꙑваашете, поꙁꙑвашете, поꙁꙑваасте, поꙁꙑвасте
поꙁꙑват -поꙁꙑваѭ -поꙁꙑваш несв Наричам, назовавам тъ днъ отъпадатъ отъ жрѣбꙗ. не сповѣдаатъ съ омѫ г ха ... рабомъ поꙁꙑваатъ владꙑко (!) С 509.21 Изч С Гр ἀποκαλέω Нвб Срв позъва остар Дюв НГер ЕтМл