Исторически речник
поꙁъват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поꙁъватпоꙁовѫ, поꙁовѹпоꙁовешпоꙁоветъ, поꙁоветь, поꙁоветпоꙁовемъ, поꙁовемь, поꙁовем, поꙁовемопоꙁовете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поꙁовѫтъ, поꙁовѹтъ, поꙁовѫть, поꙁовѹть, поꙁовѫт, поꙁовѹтпоꙁовевѣпоꙁоветапоꙁоветепоꙁовпоꙁов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поꙁовѣмъ, поꙁовѣмь, поꙁовѣмпоꙁовѣтепоꙁовѣвѣпоꙁовѣтапоꙁъвахъ, поꙁвахъ, поꙁъвахь, поꙁвахь, поꙁъвах, поꙁвахпоꙁъва, поꙁва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поꙁъва, поꙁвапоꙁъвахомъ, поꙁвахомъ, поꙁъвахомь, поꙁвахомь, поꙁъвахом, поꙁвахом, поꙁъвахмꙑ, поꙁвахмꙑпоꙁъвасте, поꙁвастепоꙁъвашѧ, поꙁвашѧ, поꙁъвашѫ, поꙁвашѫ, поꙁъваша, поꙁваша, поꙁъваше, поꙁваше, поꙁъвахѫ, поꙁвахѫпоꙁъваховѣ, поꙁваховѣпоꙁъваста, поꙁваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поꙁъвасте, поꙁвастепоꙁъваахъ, поꙁьвахъ, поꙁвахъ, поꙁовѣахъ, поꙁовѣхъ, поꙁъваахь, поꙁьвахь, поꙁвахь, поꙁовѣахь, поꙁовѣхь, поꙁъваах, поꙁьвах, поꙁвах, поꙁовѣах, поꙁовѣх, поꙁовѧхъ, поꙁовѧхь, поꙁовѧхпоꙁъвааше, поꙁьваше, поꙁваше, поꙁовѣаше, поꙁовѣше, поꙁовѧшепоꙁъвааше, поꙁьваше, поꙁваше, поꙁовѣаше, поꙁовѣше, поꙁовѧшепоꙁъваахомъ, поꙁьвахомъ, поꙁвахомъ, поꙁовѣахомъ, поꙁовѣхомъ, поꙁъваахомь, поꙁьвахомь, поꙁвахомь, поꙁовѣахомь, поꙁовѣхомь, поꙁъваахом, поꙁьвахом, поꙁвахом, поꙁовѣахом, поꙁовѣхом, поꙁовѧхомъ, поꙁовѧхомь, поꙁовѧхомпоꙁъваашете, поꙁьвашете, поꙁвашете, поꙁовѣашете, поꙁовѣшете, поꙁъваасте, поꙁьвасте, поꙁвасте, поꙁовѣасте, поꙁовѣсте, поꙁовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поꙁъваахѫ, поꙁьвахѫ, поꙁвахѫ, поꙁовѣахѫ, поꙁовѣхѫ, поꙁъваахѹ, поꙁьвахѹ, поꙁвахѹ, поꙁовѣахѹ, поꙁовѣхѹ, поꙁовѧхѹпоꙁъвааховѣ, поꙁьваховѣ, поꙁваховѣ, поꙁовѣаховѣ, поꙁовѣховѣ, поꙁовѧховѣпоꙁъваашета, поꙁьвашета, поꙁвашета, поꙁовѣашета, поꙁовѣшета, поꙁъвааста, поꙁьваста, поꙁваста, поꙁовѣаста, поꙁовѣста, поꙁовѧстапоꙁъваашете, поꙁьвашете, поꙁвашете, поꙁовѣашете, поꙁовѣшете, поꙁъваасте, поꙁьвасте, поꙁвасте, поꙁовѣасте, поꙁовѣсте, поꙁовѧсте
поꙁъват -поꙁовѫ -поꙁовеш св 1. Поканя, повикам при себе си не бѣхъ л т реклъ вї поꙁъват. то како беꙁ мого повелѣнꙗ тр на десꙙте с поꙁъвалъ С 121.15—16, 17 2. Призова, приканя към нещо ꙇ на радость поꙁъва нꙑ бесплотънꙑѩ СЕ 84а 12—13 аꙁъ съвꙁаньі о г подобьн(ѣ) ходт поꙁъваню мьже поꙁъвасте с ЗЛ Iб 2 поꙁъват сѧ Изч СЕ С ЗЛ Гр καλέω Нвб позъва остар Дюв НГер ЕтМл позова ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР ДА