Исторически речник
поꙁъвань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
поꙁъван, поꙁъваньпоꙁъванꙗ, поꙁъвана, поꙁъваньꙗпоꙁъваню, поꙁъванѹ, поꙁъваньюпоꙁъванмь, поꙁъваньмь, поꙁъванмъ, поꙁъваньмъ, поꙁъванмь, поꙁъванмъпоꙁъван, поꙁъвань, поꙁъванпоꙁъванꙗ, поꙁъвана, поꙁъваньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
поꙁъван, поꙁъвань, поꙁъванепоꙁъванмъ, поꙁъваньмъ, поꙁъванмь, поꙁъваньмь, поꙁъванмъ, поꙁъванмь, поꙁъваномъ, поꙁъванамъпоꙁъван, поꙁъвань, поꙁъван, поꙁъванмпоꙁъванхъ, поꙁъваньхъ, поꙁъванхь, поꙁъваньхь, поꙁъванхъ, поꙁъванхьпоꙁъван, поꙁъваньпоꙁъваню, поꙁъванѹ, поꙁъванью
NnDu
поꙁъванма, поꙁъваньма, поꙁъванма, поꙁъванма
поꙁъвань -ꙗ ср 1. Призив, повик не бѫд нктоже лхъ поꙁъванꙗ С 319.14 2. Прен. Призвание, мисия аꙁъ съвꙁаньі о г подобьн(ѣ) ходт поꙁъваню мьже поꙁъвасте с ЗЛ Iб 1—2 Изч С ЗЛ Гр κλῆσις поꙁъван Нвб позвание остар ВА Срв позъваване остар НГер ЕтМл позоваване ОА АР