Исторически речник
поꙁобат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поꙁобатпоꙁоблѭ, поꙁоблѧ, поꙁоблюпоꙁоблешпоꙁоблетъ, поꙁоблеть, поꙁоблетпоꙁоблемъ, поꙁоблемь, поꙁоблем, поꙁоблемопоꙁоблете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поꙁоблѭтъ, поꙁоблѧтъ, поꙁоблютъ, поꙁоблѭть, поꙁоблѧть, поꙁоблють, поꙁоблѭт, поꙁоблѧт, поꙁоблютпоꙁоблевѣпоꙁоблетапоꙁоблетепоꙁоблпоꙁобл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поꙁоблмъ, поꙁоблѣмъ, поꙁоблꙗмъ, поꙁоблмь, поꙁоблѣмь, поꙁоблꙗмь, поꙁоблм, поꙁоблѣм, поꙁоблꙗмпоꙁоблте, поꙁоблѣте, поꙁоблꙗтепоꙁоблвѣ, поꙁоблѣвѣ, поꙁоблꙗвѣпоꙁоблта, поꙁоблѣта, поꙁоблꙗтапоꙁобахъ, поꙁобахь, поꙁобахпоꙁоба
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поꙁобапоꙁобахомъ, поꙁобахомь, поꙁобахом, поꙁобахмꙑпоꙁобастепоꙁобашѧ, поꙁобашѫ, поꙁобаша, поꙁобаше, поꙁобахѫпоꙁобаховѣпоꙁобаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поꙁобастепоꙁобаахъ, поꙁобахъ, поꙁобаахь, поꙁобахь, поꙁобаах, поꙁобахпоꙁобааше, поꙁобашепоꙁобааше, поꙁобашепоꙁобаахомъ, поꙁобахомъ, поꙁобаахомь, поꙁобахомь, поꙁобаахом, поꙁобахомпоꙁобаашете, поꙁобашете, поꙁобаасте, поꙁобасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поꙁобаахѫ, поꙁобахѫ, поꙁобаахѹ, поꙁобахѹпоꙁобааховѣ, поꙁобаховѣпоꙁобаашета, поꙁобашета, поꙁобааста, поꙁобастапоꙁобаашете, поꙁобашете, поꙁобаасте, поꙁобасте
поꙁобат -поꙁоблѭ -поꙁоблеш св Изкълва, иззобам зърна, семена се ꙁде сѣѩ да сѣетъ ... ꙇ прдѫ птцѧ небскꙑѩ  поꙁобашѧ ѣ М Мт 13.4 З.Срв. Мк 4.4 М;Лк 8.5 Изч М З А Гр κατεσϑίω Нвб позоба, позобам ОА ВА НТ НГер ЕтМл АР ДА