Исторически речник
поꙁлатт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
поꙁлаттпоꙁлащѫ, поꙁлащѹпоꙁлатшпоꙁлаттъ, поꙁлатть, поꙁлаттпоꙁлатмъ, поꙁлатмь, поꙁлатм, поꙁлатмопоꙁлатте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
поꙁлатѧтъ, поꙁлатѧть, поꙁлатѧтпоꙁлатвѣпоꙁлаттапоꙁлаттепоꙁлатпоꙁлат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
поꙁлатмъ, поꙁлатмь, поꙁлатмпоꙁлаттепоꙁлатвѣпоꙁлаттапоꙁлатхъ, поꙁлатхь, поꙁлатхпоꙁлат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
поꙁлатпоꙁлатхомъ, поꙁлатхомь, поꙁлатхом, поꙁлатхмꙑпоꙁлатстепоꙁлатшѧ, поꙁлатшѫ, поꙁлатша, поꙁлатше, поꙁлатхѫпоꙁлатховѣпоꙁлатста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
поꙁлатстепоꙁлащаахъ, поꙁлащахъ, поꙁлащаахь, поꙁлащахь, поꙁлащаах, поꙁлащахпоꙁлащааше, поꙁлащашепоꙁлащааше, поꙁлащашепоꙁлащаахомъ, поꙁлащахомъ, поꙁлащаахомь, поꙁлащахомь, поꙁлащаахом, поꙁлащахомпоꙁлащаашете, поꙁлащашете, поꙁлащаасте, поꙁлащасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
поꙁлащаахѫ, поꙁлащахѫ, поꙁлащаахѹ, поꙁлащахѹпоꙁлащааховѣ, поꙁлащаховѣпоꙁлащаашета, поꙁлащашета, поꙁлащааста, поꙁлащастапоꙁлащаашете, поꙁлащашете, поꙁлащаасте, поꙁлащасте
поꙁлатт -поꙁлащѫ -поꙁлатш св 1. Позлатя, покрия със злато бѣахѫ же капшта та поꙁлаштена  ѹкрашена С 176.24—25 2. Прич. мин. страд. като прил. поꙁлащенъ διάχρυσος Изтъкан от злато, златоткан прѣдъста црца ... въ рꙁахъ поꙁлащенахъ одѣна СП 44.10 Срв. Е26а 11—12 Изч Е СП С Гр περιχρυσόω Нвб позлатя, позлатен прил ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА