Исторически речник
поꙁдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
поꙁдьнъ, поꙁдьньпоꙁдьнапоꙁдьнѹпоꙁдьнъ, поꙁдьньпоꙁдьнапоꙁдьномь, поꙁдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
поꙁдьнѣпоꙁдьне, поꙁдьнꙑпоꙁдьнпоꙁдьнъ, поꙁдьньпоꙁдьномъ, поꙁдьномьпоꙁдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
поꙁдьнꙑпоꙁдьнѣхъ, поꙁдьнѣхьпоꙁдьнапоꙁдьнѹпоꙁдьномапоꙁдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
поꙁдьнапоꙁдьнѹпоꙁдьнопоꙁдьнапоꙁдьномь, поꙁдьномъпоꙁдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
поꙁдьнапоꙁдьнъ, поꙁдьньпоꙁдьномъ, поꙁдьномьпоꙁдьнапоꙁдьнꙑпоꙁдьнѣхъ, поꙁдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
поꙁдьнѣпоꙁдьнѹпоꙁдьномапоꙁдьнапоꙁдьнꙑ, поꙁдьнѫпоꙁдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
поꙁдьнѫ, поꙁдьнѹпоꙁдьноѭ, поꙁдьноѫ, поꙁдьноѧ, поꙁдьноюпоꙁдьнѣпоꙁдьнꙑпоꙁдьнъ, поꙁдьньпоꙁдьнамъ, поꙁдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
поꙁдьнꙑпоꙁдьнампоꙁдьнахъ, поꙁдьнахьпоꙁдьнѣпоꙁдьнѹпоꙁдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
поꙁдьнꙑ, поꙁдьнꙑ, поꙁдьнопоꙁдьнаго, поꙁдьнаего, поꙁдьнааго, поꙁдьнаго, поꙁдьного, поꙁдьнога, поꙁдьнгопоꙁдьнѹмѹ, поꙁдьнѹемѹ, поꙁдьнѹѹмѹ, поꙁдьнѹмѹ, поꙁдьноомѹ, поꙁдьномѹ, поꙁдьноѹмѹ, поꙁдьнмѹпоꙁдьнꙑ, поꙁдьнꙑ, поꙁдьнопоꙁдьнаго, поꙁдьнаего, поꙁдьнааго, поꙁдьнаго, поꙁдьного, поꙁдьнога, поꙁдьнгопоꙁдьнꙑмь, поꙁдьнꙑмь, поꙁдьнꙑмъ, поꙁдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
поꙁдьнѣмь, поꙁдьнѣемь, поꙁдьнѣѣмь, поꙁдьнѣамь, поꙁдьнѣмь, поꙁдьнѣмъ, поꙁдьнѣемъ, поꙁдьнѣѣмъ, поꙁдьнѣамъ, поꙁдьнѣмъ, поꙁдьномь, поꙁдьномъпоꙁдьнꙑ, поꙁдьнꙑ, поꙁдьнопоꙁдьнпоꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнѣхъ, поꙁдьнѣхьпоꙁдьнꙑмъ, поꙁдьнꙑмъ, поꙁдьнꙑмь, поꙁдьнꙑмь, поꙁдьнѣмъ, поꙁдьнѣмьпоꙁдьнꙑѧ, поꙁдьнꙑꙗ, поꙁдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
поꙁдьнꙑм, поꙁдьнꙑмпоꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнꙑхьпоꙁдьнаꙗ, поꙁдьнаа, поꙁдьнаѣпоꙁдьнѹю, поꙁдьноюпоꙁдьнꙑма, поꙁдьнꙑмапоꙁдьно, поꙁдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
поꙁдьнаго, поꙁдьнаего, поꙁдьнааго, поꙁдьнаго, поꙁдьного, поꙁдьнога, поꙁдьнгопоꙁдьнѹмѹ, поꙁдьнѹемѹ, поꙁдьнѹѹмѹ, поꙁдьнѹмѹ, поꙁдьноомѹ, поꙁдьномѹ, поꙁдьноѹмѹ, поꙁдьнмѹпоꙁдьно, поꙁдьноепоꙁдьнаго, поꙁдьннаего, поꙁдьнааго, поꙁдьнаго, поꙁдьного, поꙁдьнога, поꙁдьнгопоꙁдьнꙑмь, поꙁдьнꙑмь, поꙁдьнꙑмъ, поꙁдьнꙑмъпоꙁдьнѣмь, поꙁдьнѣемь, поꙁдьнѣѣмь, поꙁдьнѣамь, поꙁдьнѣмь, поꙁдьнѣмъ, поꙁдьнѣемъ, поꙁдьнѣѣмъ, поꙁдьнѣамъ, поꙁдьнѣмъ, поꙁдьномь, поꙁдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
поꙁдьно, поꙁдьноепоꙁдьнаꙗ, поꙁдьнаа, поꙁдьнаѣ, поꙁдьнаѧпоꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнѣхъ, поꙁдьнѣхьпоꙁдьнꙑмъ, поꙁдьнꙑмъ, поꙁдьнꙑмь, поꙁдьнꙑмь, поꙁдьнѣмъ, поꙁдьнѣмьпоꙁдьнаꙗ, поꙁдьнаа, поꙁдьнаѣ, поꙁдьнаѧпоꙁдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
поꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнꙑхьпоꙁдьнѣпоꙁдьнѹю, поꙁдьноюпоꙁдьнꙑма, поꙁдьнꙑмапоꙁдьнаꙗ, поꙁдьнаа, поꙁдьнаѣ, поꙁдьнаѧпоꙁдьнꙑѧ, поꙁдьнꙑꙗ, поꙁдьнѫѭ, поꙁдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
поꙁдьнѣ, поꙁдьнопоꙁдьнѫѭ, поꙁдьнѹю, поꙁдьноѭ, поꙁдьноюпоꙁдьнѫѭ, поꙁдьноѫ, поꙁдьноѧ, поꙁдьноюпоꙁдьнѣпоꙁдьнꙑѧ, поꙁдьнꙑꙗ, поꙁдьнꙑепоꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнѣхъ, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
поꙁдьнꙑмъ, поꙁдьнꙑмъ, поꙁдьнѣмъ, поꙁдьнꙑмь, поꙁдьнꙑмь, поꙁдьнѣмьпоꙁдьнꙑѧ, поꙁдьнꙑꙗ, поꙁдьнꙑепоꙁдьнꙑм, поꙁдьнꙑмпоꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхъ, поꙁдьнꙑхь, поꙁдьнꙑхьпоꙁдьнѣпоꙁдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
поꙁдьнꙑма, поꙁдьнꙑмапоꙁдьнѣ, поꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшапоꙁдьнѣшѹ, поꙁдьнѣшюпоꙁдьнѣпоꙁдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
поꙁдьнѣшемь, поꙁдьнѣшемъпоꙁдьнѣшпоꙁдьнѣпоꙁдьнѣше, поꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшь, поꙁдьнѣшъпоꙁдьнѣшемъ, поꙁдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
поꙁдьнѣшѧпоꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхьпоꙁдьнѣшапоꙁдьнѣшѹ, поꙁдьнѣшюпоꙁдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
поꙁдьнѣе, поꙁдьнѣ, поꙁдьнѣшепоꙁдьнѣшапоꙁдьнѣшѹ, поꙁдьнѣшюпоꙁдьнѣе, поꙁдьнѣ, поꙁдьнѣшепоꙁдьнѣшапоꙁдьнѣшемь, поꙁдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
поꙁдьнѣшпоꙁдьнѣе, поꙁдьнѣпоꙁдьнѣша, поꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшь, поꙁдьнѣшъпоꙁдьнѣшемъ, поꙁдьнѣшемьпоꙁдьнѣша, поꙁдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
поꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхьпоꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшѹ, поꙁдьнѣшюпоꙁдьнѣшемапоꙁдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
поꙁдьнѣшѧ, поꙁдьнѣшѫ, поꙁдьнѣшепоꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшѫ, поꙁдьнѣшѧ, поꙁдьнѣшѹпоꙁдьнѣшеѭ, поꙁдьнѣшеѫ, поꙁдьнѣшеѧ, поꙁдьнѣшеюпоꙁдьнѣшпоꙁдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
поꙁдьнѣшѧ, поꙁдьнѣшѫ, поꙁдьнѣшепоꙁдьнѣшь, поꙁдьнѣшъпоꙁдьнѣшамъ, поꙁдьнѣшамьпоꙁдьнѣшѧ, поꙁдьнѣше, поꙁдьнѣшѫпоꙁдьнѣшампоꙁдьнѣшахъ, поꙁдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
поꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшѹ, поꙁдьнѣшюпоꙁдьнѣшамапоꙁдьнѣ, поꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшаго, поꙁдьнѣшаего, поꙁдьнѣшааго, поꙁдьнѣшагопоꙁдьнѣшѹмѹ, поꙁдьнѣшѹемѹ, поꙁдьнѣшѹѹмѹ, поꙁдьнѣшѹмѹ, поꙁдьнѣшюмѹ, поꙁдьнѣшюемѹ, поꙁдьнѣшюѹмѹ, поꙁдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
поꙁдьнѣпоꙁдьнѣшаго, поꙁдьнѣшаего, поꙁдьнѣшааго, поꙁдьнѣшагопоꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмъпоꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмъпоꙁдьнѣпоꙁдьнѣше, поꙁдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
поꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхь, поꙁдьнѣшхьпоꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмьпоꙁдьнѣшѧѧ, поꙁдьнѣшее, поꙁдьнѣшѫѫпоꙁдьнѣшм, поꙁдьнѣшмпоꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхьпоꙁдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
поꙁдьнѣшѹю, поꙁдьнѣшююпоꙁдьнѣшма, поꙁдьнѣшмапоꙁдьнѣе, поꙁдьнѣ, поꙁдьнѣшее, поꙁдьнѣшепоꙁдьнѣшаго, поꙁдьнѣшаего, поꙁдьнѣшааго, поꙁдьнѣшагопоꙁдьнѣшѹмѹ, поꙁдьнѣшѹемѹ, поꙁдьнѣшѹѹмѹ, поꙁдьнѣшѹмѹ, поꙁдьнѣшюмѹ, поꙁдьнѣшюемѹ, поꙁдьнѣшюѹмѹ, поꙁдьнѣшюмѹпоꙁдьнѣе, поꙁдьнѣ, поꙁдьнѣшее, поꙁдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
поꙁдьнѣшаго, поꙁдьнѣшаего, поꙁдьнѣшааго, поꙁдьнѣшагопоꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмъпоꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмъпоꙁдьнѣе, поꙁдьнѣ, поꙁдьнѣшее, поꙁдьнѣшепоꙁдьнѣшаꙗ, поꙁдьнѣшаѣ, поꙁдьнѣшаѧпоꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхь, поꙁдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
поꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмьпоꙁдьнѣшаꙗ, поꙁдьнѣшаѣ, поꙁдьнѣшаѧпоꙁдьнѣшм, поꙁдьнѣшмпоꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхьпоꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшѹю, поꙁдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
поꙁдьнѣшма, поꙁдьнѣшмапоꙁдьнѣшꙗ, поꙁдьнѣшѣ, поꙁдьнѣшаꙗпоꙁдьнѣшѧѧ, поꙁдьнѣшѧѩ, поꙁдьнѣшѫѫ, поꙁдьнѣшаѧ, поꙁдьнѣшее, поꙁдьнѣшеѥпоꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшѫѫ, поꙁдьнѣшѫѭ, поꙁдьнѣшѧѧ, поꙁдьнѣшѧѩ, поꙁдьнѣшююпоꙁдьнѣшѫѫ, поꙁдьнѣшѫѭ, поꙁдьнѣшѧѧ, поꙁдьнѣшѧѩ, поꙁдьнѣшюю, поꙁдьнѣшеѭ, поꙁдьнѣшеѫ, поꙁдьнѣшеѧ, поꙁдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
поꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшꙗ, поꙁдьнѣшѣпоꙁдьнѣшѧѧ, поꙁдьнѣшѧѩ, поꙁдьнѣшѫѫ, поꙁдьнѣшаѧ, поꙁдьнѣшее, поꙁдьнѣшеѥпоꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхь, поꙁдьнѣшхьпоꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмъ, поꙁдьнѣшмь, поꙁдьнѣшмьпоꙁдьнѣшѧѧ, поꙁдьнѣшѧѩ, поꙁдьнѣшѫѫ, поꙁдьнѣшаѧ, поꙁдьнѣшее, поꙁдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
поꙁдьнѣшм, поꙁдьнѣшмпоꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхъ, поꙁдьнѣшхь, поꙁдьнѣшхьпоꙁдьнѣшпоꙁдьнѣшѹю, поꙁдьнѣшююпоꙁдьнѣшма, поꙁдьнѣшма
поꙁдьнъ -ꙑ прил Бавен, бавнодействащ нъ то протвѫ томѹ трьпѣлвꙑ ... а поꙁдьнъ на гнѣвъ С 330.27 Изч С Гр βραδύς Нвб позден диал ОА ВА НГер ЕтМл поздно нареч НТ ДА