Исторически речник
пожт [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пожтпожвѫ, пожвѹпожвешпожветъ, пожветь, пожветпожвемъ, пожвемь, пожвем, пожвемопожвете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пожвѫтъ, пожвѹтъ, пожвѫть, пожвѹть, пожвѫт, пожвѹтпожвевѣпожветапожветепожвпожв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пожвѣмъ, пожвѣмь, пожвѣмпожвѣтепожвѣвѣпожвѣтапожхъ, пожвохъ, пожхь, пожвохь, пожх, пожвохпожве, пож, пожтъ, пожть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пожве, пож, пожтъ, пожтьпожхомъ, пожвохомъ, пожхомь, пожвохомь, пожхом, пожвохомпожсте, пожвостепожшѧ, пожвошѧ, пожшѫ, пожвошѫ, пожша, пожвоша, пожше, пожвошепожховѣ, пожвоховѣпожста, пожвоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пожсте, пожвошѧпожвѣахъ, пожвѣхъ, пожвѣахь, пожвѣхь, пожвѣах, пожвѣх, пожвѧхъ, пожвѧхь, пожвѧхпожвѣаше, пожвѣше, пожвѧшепожвѣаше, пожвѣше, пожвѧшепожвѣахомъ, пожвѣхомъ, пожвѣахомь, пожвѣхомь, пожвѣахом, пожвѣхом, пожвѧхомъ, пожвѧхомь, пожвѧхомпожвѣашете, пожвѣшете, пожвѣасте, пожвѣсте, пожвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пожвѣахѫ, пожвѣхѫ, пожвѣахѹ, пожвѣхѹ, пожвѧхѹпожвѣаховѣ, пожвѣховѣ, пожвѧховѣпожвѣашета, пожвѣшета, пожвѣаста, пожвѣста, пожвѧстапожвѣашете, пожвѣшете, пожвѣасте, пожвѣсте, пожвѧсте
пожт -пожвѫ -пожвеш св 1. Получа живот, просъществувам не о хлѣбѣ едномь пожветъ къ З Мт 4.4 къто естъ ловѣкъ іже пожіветъ. ї не ѹꙁьрітъ съмръті СП 88.49 2. Преживея, прекарам живота си въ млтвахъ неꙁамꙋдно пожвъ. нщѧѧ въꙁлѹб Е 23б 10—11 тꙑ ... съ кꙑ пожве СЕ 4b 16 пож же по цѣл҄енї бол҄е ҃ѳ лѣтъ С 564.27 Поживея, прекарам известно време някъде. не можевѣ ѹбо вѣроват въ ловѣка. же мало пожвъ ѹмратъ С 258.12 не бо нктоже стъ аште  днъ дьнь пожветъ на ꙁем С 358.16 їѡна тр дн въ к҄тѣ пожвъ. трдневъно въскръсен го проображааше С 478.26 З Е СП СЕ С Гр ζάω πολιτεύομαι συναναστρέφομαι пожіт Нвб поживея ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР Срв поживя диал ВА ЕтМл БТР АР ДА