Исторически речник
пожалт с  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
пожалт спожалѭ, пожалѧ, пожалюпожалшпожалтъ, пожалть, пожалтпожалмъ, пожалмь, пожалм, пожалмопожалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
пожалѧтъ, пожалѧть, пожалѧтпожалвѣпожалтапожалтепожалпожал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
пожалмъ, пожалмь, пожалмпожалтепожалвѣпожалтапожалхъ, пожалхь, пожалхпожал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
пожалпожалхомъ, пожалхомь, пожалхом, пожалхмꙑпожалстепожалшѧ, пожалшѫ, пожалша, пожалше, пожалхѫпожалховѣпожалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
пожалстепожалꙗахъ, пожалѣахъ, пожалаахъ, пожалѣхъ, пожалꙗхъ, пожалѧахъ, пожалѧхъ, пожалꙗахь, пожалѣахь, пожалаахь, пожалѣхь, пожалꙗхь, пожалѧахь, пожалѧхь, пожалꙗах, пожалѣах, пожалаах, пожалѣх, пожалꙗх, пожалѧах, пожалѧхпожалꙗаше, пожалѣаше, пожалааше, пожалѣше, пожалꙗше, пожалѧаше, пожалѧшепожалꙗаше, пожалѣаше, пожалааше, пожалѣше, пожалꙗше, пожалѧаше, пожалѧшепожалꙗахомъ, пожалѣахомъ, пожалаахомъ, пожалѣхомъ, пожалꙗхомъ, пожалѧахомъ, пожалѧхомъ, пожалꙗахомь, пожалѣахомь, пожалаахомь, пожалѣхомь, пожалꙗхомь, пожалѧахомь, пожалѧхомь, пожалꙗахом, пожалѣахом, пожалаахом, пожалѣхом, пожалꙗхом, пожалѧахом, пожалѧхомпожалꙗашете, пожалѣашете, пожалаашете, пожалѣшете, пожалꙗшете, пожалꙗасте, пожалѣасте, пожалаасте, пожалѣсте, пожалꙗсте, пожалѧасте, пожалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
пожалꙗахѫ, пожалѣахѫ, пожалаахѫ, пожалѣхѫ, пожалꙗхѫ, пожалꙗахѹ, пожалѣахѹ, пожалаахѹ, пожалѣхѹ, пожалꙗхѹ, пожалѧахѹ, пожалѧхѹпожалꙗаховѣ, пожалѣаховѣ, пожалааховѣ, пожалѣховѣ, пожалꙗховѣ, пожалѧаховѣ, пожалѧховѣпожалꙗашета, пожалѣашета, пожалаашета, пожалѣшета, пожалꙗшета, пожалꙗаста, пожалѣаста, пожалааста, пожалѣста, пожалꙗста, пожалѧаста, пожалѧстапожалꙗашете, пожалѣашете, пожалаашете, пожалѣшете, пожалꙗшете, пожалꙗасте, пожалѣасте, пожалаасте, пожалѣсте, пожалꙗсте, пожалѧасте, пожалѧсте
пожалт с -пожалѭ с -пожалш с св Натъжа се, опечаля се, нажаля се тꙑ же с пожал мꙿже послѣжде въꙁъванъ с С 16.3 то слꙑшавъ не раꙁгнѣва сꙙ. не пожал с не отъстѫп С 364.2 Изч С Гр λυπέομαι ἀφηνιάζω Нвб пожаля се остар ВА Срв пожаля ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА