Исторически речник
подъѩть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
подъѩт, подъѩтьподъѩтꙗ, подъѩта, подъѩтьꙗподъѩтю, подъѩтѹ, подъѩтьюподъѩтмь, подъѩтьмь, подъѩтмъ, подъѩтьмъ, подъѩтмь, подъѩтмъподъѩт, подъѩть, подъѩтподъѩтꙗ, подъѩта, подъѩтьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
подъѩт, подъѩть, подъѩтеподъѩтмъ, подъѩтьмъ, подъѩтмь, подъѩтьмь, подъѩтмъ, подъѩтмь, подъѩтомъ, подъѩтамъподъѩт, подъѩть, подъѩт, подъѩтмподъѩтхъ, подъѩтьхъ, подъѩтхь, подъѩтьхь, подъѩтхъ, подъѩтхьподъѩт, подъѩтьподъѩтю, подъѩтѹ, подъѩтью
NnDu
подъѩтма, подъѩтьма, подъѩтма, подъѩтма
подъѩть -ꙗ ср Приемане, поемане на нещо аште съсѫдъ. же мьноѭ мьнѣнѣ освꙙштенъ.  добропотрѣбьнъ.  божьствънааго твого мура подобьнъ подъѧтꙗ. непотрѣбьнъ прѣдъ твомъ вельствомъ бꙑстъ С 287.16 Изч С Гр ὑποδοχή подъѧт Нвб Срв подемане