Исторически речник
подъсꙑпат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъсꙑпатподъсꙑплѭ, подъсꙑплѧ, подъсꙑплюподъсꙑплешподъсꙑплетъ, подъсꙑплеть, подъсꙑплетподъсꙑплемъ, подъсꙑплемь, подъсꙑплем, подъсꙑплемоподъсꙑплете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъсꙑплѭтъ, подъсꙑплѧтъ, подъсꙑплютъ, подъсꙑплѭть, подъсꙑплѧть, подъсꙑплють, подъсꙑплѭт, подъсꙑплѧт, подъсꙑплютподъсꙑплевѣподъсꙑплетаподъсꙑплетеподъсꙑплподъсꙑпл
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъсꙑплмъ, подъсꙑплѣмъ, подъсꙑплꙗмъ, подъсꙑплмь, подъсꙑплѣмь, подъсꙑплꙗмь, подъсꙑплм, подъсꙑплѣм, подъсꙑплꙗмподъсꙑплте, подъсꙑплѣте, подъсꙑплꙗтеподъсꙑплвѣ, подъсꙑплѣвѣ, подъсꙑплꙗвѣподъсꙑплта, подъсꙑплѣта, подъсꙑплꙗтаподъсꙑпахъ, подъсꙑпахь, подъсꙑпахподъсꙑпа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъсꙑпаподъсꙑпахомъ, подъсꙑпахомь, подъсꙑпахом, подъсꙑпахмꙑподъсꙑпастеподъсꙑпашѧ, подъсꙑпашѫ, подъсꙑпаша, подъсꙑпаше, подъсꙑпахѫподъсꙑпаховѣподъсꙑпаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъсꙑпастеподъсꙑпаахъ, подъсꙑпахъ, подъсꙑпаахь, подъсꙑпахь, подъсꙑпаах, подъсꙑпахподъсꙑпааше, подъсꙑпашеподъсꙑпааше, подъсꙑпашеподъсꙑпаахомъ, подъсꙑпахомъ, подъсꙑпаахомь, подъсꙑпахомь, подъсꙑпаахом, подъсꙑпахомподъсꙑпаашете, подъсꙑпашете, подъсꙑпаасте, подъсꙑпасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъсꙑпаахѫ, подъсꙑпахѫ, подъсꙑпаахѹ, подъсꙑпахѹподъсꙑпааховѣ, подъсꙑпаховѣподъсꙑпаашета, подъсꙑпашета, подъсꙑпааста, подъсꙑпастаподъсꙑпаашете, подъсꙑпашете, подъсꙑпаасте, подъсꙑпасте
подъсꙑпат -подъсꙑплѭ -подъсꙑпл҄еш св Насипя, посипя под нещо повелѣвъ брьсел тлъено подъ хрьбьтъ блаженааго мѫенка подъсꙑпат С 104.27 Изч С Гр ὑποστρώννυμι Нвб подсипя ВА НТ НГер ЕтМл Срв посипя ОА АК ЕтМл БТР АР РБЕ