Исторически речник
подъпалт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
подъпалтподъпалѭ, подъполѭ, подъпалѧ, подъполѧ, подъпалю, подъполюподъпалш, подъполшподъпалтъ, подъполтъ, подъпалть, подъполть, подъпалт, подъполтподъпалмъ, подъполмъ, подъпалмь, подъполмь, подъпалм, подъполм, подъпалмо, подъполмоподъпалте, подъполте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
подъпалѧтъ, подъполѧтъ, подъпалѧть, подъполѧть, подъпалѧт, подъполѧтподъпалвѣ, подъполвѣподъпалта, подъполтаподъпалте, подъполтеподъпал, подъполподъпал, подъпол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
подъпалмъ, подъполмъ, подъпалмь, подъполмь, подъпалм, подъполмподъпалте, подъполтеподъпалвѣ, подъполвѣподъпалта, подъполтаподъпалхъ, подъполхъ, подъпалхь, подъполхь, подъпалх, подъплхподъпал, подъпол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
подъпал, подъполподъпалхомъ, подъполхомъ, подъпалхомь, подъполхомь, подъпалхом, подъполхом, подъпалхмꙑ, подъполхмꙑподъпалсте, подъполстеподъпалшѧ, подъполшѧ, подъпалшѫ, подъполшѫ, подъпалша, подъполша, подъпалше, подъполше, подъпалхѫ, подъполхѫподъпалховѣ, подъполховѣподъпалста, подъполста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
подъпалсте, подъполстеподъпалꙗахъ, подъпалѣахъ, подъпалѣхъ, подъпалѧхъ, подъполѧхъ, подъпалꙗахь, подъпалѣахь, подъпалѣхь, подъпалѧхь, подъполѧхь, подъпалꙗах, подъпалѣах, подъпалѣх, подъпалѧх, подъполѧхподъпалꙗаше, подъпалѣаше, подъпалѣше, подъпалѧше, подъполѧшеподъпалꙗаше, подъпалѣаше, подъпалѣше, подъпалѧше, подъполѧшеподъпалꙗахомъ, подъпалѣахомъ, подъпалѣхомъ, подъпалѧхомъ, подъполѧхомъ, подъпалꙗахомь, подъпалѣахомь, подъпалѣхомь, подъпалѧхомь, подъполѧхомь, подъпалꙗахом, подъпалѣахом, подъпалѣхом, подъпалѧхом, подъполѧхомподъпалꙗашете, подъпалѣашете, подъпалѣшете, подъпалꙗꙗсте, подъпалѣасте, подъпалѣсте, подъпалѧсте, подъполѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
подъпалꙗахѫ, подъпалѣахѫ, подъпалѣхѫ, подъпалꙗахѹ, подъпалѣахѹ, подъпалѣхѹ, подъпалѧхѹ, подъполѧхѹподъпалꙗаховѣ, подъпалѣаховѣ, подъпалѣховѣ, подъпалѧховѣ, подъполѧховѣподъпалꙗашета, подъпалѣашета, подъпалѣшета, подъпалꙗꙗста, подъпалѣаста, подъпалѣста, подъпалѧста, подъполѧстаподъпалꙗашете, подъпалѣашете, подъпалѣшете, подъпалꙗꙗсте, подъпалѣасте, подъпалѣсте, подъпалѧсте, подъполѧсте
подъпалт -подъпалѭ -подъпалш св Подпаля, за да обгоря нещо повелѣ свѣштꙙ въжегъше прнесті ...  подъпалт мѹ рѣво  ребра. доньжде пльть мѹ акꙑ воскъ ... растеетъ сꙙ С 153.1 Изч С Гр τὰς λαμπάδας ὑποτίϑεμαι Нвб подпаля ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РБЕ ДА